powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Stanowisko ds. obrony cywilnej

Krakowiak Robert
Główny specjalista ds. obrony cywilnej
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 214, II p.
tel. 81 53 15274
fax. 81 752 64 91
e-mail: r.krakowiak@powiatleczynski.pl

Do podstawowych realizowanych zadań należy
1) wykonywanie zadań z zakresu obrony cywilnej,
2) planowanie i realizowanie szkolenia z zakresu obrony cywilnej,
3) analizowanie potrzeb oraz planowanie środków finansowych 
na realizację zadań obrony cywilnej,
4) przygotowanie i zapewnienie funkcjonowania budowli ochronnych, urządzeń specjalnych na potrzeby Powszechnego Systemu Obrony Cywilnej,
5) opiniowanie projektów planów obrony cywilnej gmin,
6) koordynowanie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej gmin,
7) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności,
8) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
9) koordynowanie przedsięwzięć związanych z ewakuacją,