powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wydział Inwestycji i Rozwoju Powiatu

Godziny przyjęć interesantów: 
■ Poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7 – 15
■ Wtorek: 8 – 16

Joanna Puła
Naczelnik Wydziału Inwestycji i Rozwoju Powiatu

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 12, parter.
tel. 81 53 15205
e-mail: j.pula@powiatleczynski.pl

Karwat Anna
Inspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 13, parter.
tel. 81 53 15206
e-mail: a.karwat@powiatleczynski.pl

Sylwia Bordzoł-Rak
Inspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych

Doradca ds. neutralności klimatycznej
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 13, parter.
tel. 81 53 15206
e-mail: s.bordzol@powiatleczynski.pl

Marika Skoniecka
Doradca ds. neutralności klimatycznej
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 13, parter.
tel. 81 53 15206
e-mail: m.skoniecka@powiatleczynski.pl

Dorota Czernic
Podinspektor ds. inwestycji i funduszy zewnętrznych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 9, parter.
tel. 81 53 15204
e-mail: d.czernic@powiatleczynski.pl

Agata Chwedziak
Podinspektor ds. zamówień publicznych

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 9, parter.
tel. 81 53 15204
e-mail: a.chwedziak@powiatleczynski.pl

Dominika Stasicka
Referent ds. zamówień publicznych
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 10, parter.
tel. 81 53 15203
e-mail: d.stasicka@powiatleczynski.pl

1) Struktura Wydziału obejmuje stanowiska :

 1. Naczelnika Wydziału,
 2. do spraw zamówień publicznych, 
 3. do spraw inwestycji i funduszy zewnętrznych,

2) Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności realizacja zadań:

 1. w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich :
  • monitoring, gromadzenie i dystrybucja informacji dotyczących możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych ,
  • stała współpraca z wydziałami Starostwa, jednostkami organizacyjnymi Powiatu i innymi samorządami na płaszczyźnie opracowywania i realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych ,
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego, koordynacja działań mających na celu prawidłową realizację i rozliczenie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
  • prowadzenie zadań inwestycyjnych Starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych Powiatu, 
 2. z zakresu rozwoju i promocji Powiatu :
  • koordynacja działań związanych z opracowywaniem , aktualizacją
  • i monitoringiem Strategii rozwoju Powiatu ,Planu Rozwoju Lokalnego i innych dokumentów o znaczeniu strategicznym ,
  • pozyskiwanie partnerów do zadań służących rozwojowi Powiatu ,
 3. z zakresu zamówień publicznych:
  • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm .)

3) Prowadzenie spraw związanych:

 1. z zaopatrzeniem w artykuły biurowe i materiały eksploatacyjne oraz konserwacją wyposażenia Starostwa ,
 2. zakupem materiałów i usług niezbędnych do wykonywania zadań wydziałów i komórek organizacyjnych , m. in. tablic rejestracyjnych, usług geodezyjnych, usług remontowych itp. , 
 3. prowadzenie ewidencji umów ,
 4. koordynowanie w Starostwie postępowań o zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro, 
 5. planowanie zamówień i sporządzanie sprawozdań, 
 6. prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla jednostek organizacyjnych Powiatu w ramach udzielonych pełnomocnictw.

4) Wydział ponadto realizuje inne zadania zlecone przez Starostę.