powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Stanowisko ds. Audytu

Kisiel Dominik
Stanowisko ds. audytu

Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 110, I p.
e-mail: d.kisiel@powiatleczynski.pl

1. Stanowisko ds. audytu i kontroli realizuje zadania w zakresie kontroli zarządczej oraz audytu Starostwa i jednostek organizacyjnych powiatu zgodnie z ustawą 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), a także sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).
2. Do zadań komórki organizacyjnej należy w szczególności :
1) nadzór nad zgodnością działalności z przepisami prawa, w sposób oszczędny
i terminowy oraz w zgodności z procedurami wewnętrznymi, 
2) prowadzenie kontroli zarządczej w Starostwie i powiatowych jednostkach 
organizacyjnych oraz sporządzanie projektów wystąpień pokontrolnych,
3) niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w wyniku 
której kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę 
adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.

3. Realizacja innych zadań zleconych przez Starostę