powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół ds. Gospodarki Nieruchomościami

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

■ zwroty wywłaszczonych nieruchomości,
■ wywłaszczanie nieruchomości,
■ oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, dzierżawę,
■ ustalanie opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa,
■ sprzedaż lokali mieszkalnych i innych nieruchomości Skarbu Państwa,
■ sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności – koszty operatu szacunkowego ponosi wnioskodawca,
■ prowadzenie postępowań w sprawach o ustalenie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi.

Gańska-Skrzypczak Joanna
Kierownik zespołu
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 5, parter
tel. 81 53 15216
e-mail: j.skrzypczak@powiatleczynski.pl

Kościarz Agnieszka
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 9, parter
tel. 81 53 15223
e-mail: a.kosciarz@powiatleczynski.pl

Bijata Łukasz
Inspektor ds. Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 5, parter
tel. 81 53 15215
e-mail: l.bijata@powiatleczynski.pl

Sternik Bogusława
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 2, parter
e-mail: b.sternik@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów: 
■ poniedziałek, środa-piątek: 7.00 – 15.00
■ wtorek: 8.00 – 16.00

INNE SPRAWY

■ wymiana gruntów na wniosek stron;
■ prowadzenie postępowania scaleniowego gruntów;
■ zwroty działek pod zabudowaniami oraz działek dożywotniego użytkowania na rzecz osób uprawnionych, które zostały przejęte na rzecz Skarbu Państwa w związku z przekazywaniem gospodarstw rolnych za świadczenia emerytalne.

Gańska-Skrzypczak Joanna
Kierownik zespołu
Starostwo Powiatowe w Łęcznej, pok. 5, parter
tel. 81 53 15216
e-mail: j.skrzypczak@powiatleczynski.pl

Godziny przyjęć interesantów: 
■ poniedziałek, środa – piątek: 7.00 – 15.00
■ wtorek: 8.00 – 16.00