powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Łoś Katarzyna
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

tel. 81 53 15283

Kot Magda
Sekretarz w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
tel. 81 53 15 284

Stolarska Magdalena
Inspektor ds. administracyjno – biurowych

tel. 81 53 15 284

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Krasnystawska 52
21-010 Łęczna
tel. 81 75 23 418
e-mail: pzoonleczna@op.pl

Więcej: http://pzon.powiatleczynski.pl/

1. Struktura zespołu obejmuje stanowiska :
1) Przewodniczącego Zespołu, 
2) Sekretarza, 
3) pracownika administracyjnego,

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności: 
1) wydawanie orzeczeń w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn zm.),
2) wydawanie kart parkingowych w trybie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm. ) 
3) i przepisów wykonawczych.