powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Skarbnik Powiatu

Skarbnik Powiatu
Wioletta Wachewicz

Wioletta Wachewicz
Skarbnik Powiatu


Kontakt:
tel. 81 531 5256
e-mail: w.wachewicz@powiatleczynski.pl

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa-piątek 7.00-15.00
wtorek 8.00-16.00


Zakres obowiązków:

Do zadań Skarbnika Powiatu należy w szczególności:

1) nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu Powiatu oraz zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
2) zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
3) wykonywanie zadań określanych przepisami prawa w zakresie rachunkowości,
4) zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej,
5) sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo-księgowymi Starostwa,
6) kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
7) uczestniczenie w pracach Zarządu.

Skarbnik Powiatu jest jednocześnie Naczelnikiem Wydziału Finansowo-Budżetowego.