powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wicestarosta

Michał Pelczarski
Wicestarosta Powiatu

Michał Pelczarski
Wicestarosta Powiatu Łęczyńskiego

Michał Pelczarski ur. 1981 r. , absolwent Wydziału Administracji i Prawa UMCS w Lublinie. Od 2006r. związany z samorządem i funduszami europejskimi. Doświadczenie zdobywał, jako pracownik Urzędu Miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego. Dyrektor Stowarzyszenie Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, koordynator projektów w Starostwie Powiatowym w Rykach, czy Urzędzie Gminy Wólka. Wiedza praktyczna wsparta została przez szereg szkoleń z zakresu zarządzania funduszami unijnymi, prawa pracy, zamówień publicznych, konstruowania i zarządzania projektami europejskimi. Od 2016 r. pracował w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz później jako zastępca dyrektora oraz jako dyrektor w Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Od czerwca 2019 r. pełni funkcję Wicestarosty Łęczyńskiego.

Kontakt:
tel. 81 531 5200
e-mail: m.pelczarski@powiatleczynski.pl

Przyjęcia w sprawie skarg, wniosków i petycji w poniedziałki w godz. 12:00-15:00