powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłoszenia

Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach


Obwieszczenie
 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie
Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w
Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia że, wszczyna na wniosek Z.P.O.W. Milejów Sp. z o.o., postępowanie administracyjne, w sprawie zrzeczenia się decyzji pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW WP z dnia 13.07.2018r., znak: LU.ZUZ.3.421.7.2018.AH oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Milejowie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone w przepisach wydanych na podstawie art. 100 ust. 1, powstających na terenie zakładu Z.P.O.W. Milejów Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 21-020 Milejów Osada.
 

Pełna treść obwieszczenia


Obwieszczenie
 
Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie
Działając na podstawie art. 61, art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie zawiadamia że wszczyna, na wniosek PGE Dystrybucja S.A., postępowanie administracyjne w sprawie wygaszenia decyzji Starostwa Powiatowego w Łęcznej, pozwolenia wodnoprawnego z dnia 05.10.2012r., znak: BAO.6341.30.5.2012 oraz decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Zamościu PGW Wody Polskie pozwolenia wodnoprawnego z dnia 14.09.2018r., znak: LU.ZUZ.3.421.250.2018.JĆ na odprowadzanie do studni chłonnych wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu do urządzeń wodnych — studni chłonnych, wód opadowych lub roztopowych zebranych w system kanalizacji deszczowej, z terenu stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Łęczna zlokalizowanej na działce nr 69/3, obręb ewid. 0008 Podzamcze, jedn. ewid. Łęczna — obszar wiejski, pow. łęczyński, woj. lubelskie.

Pełna treść obwieszczenia


Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza, że przeznacza do sprzedaży samochód osobowy Fiat Seicento


Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej


Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej


Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej w Łęcznej


Zarząd Powiatu w Łęcznej
ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora
OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO W ŁĘCZNEJ


Zarząd Powiatu w Łęcznej
ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 IM. SIMONA BOLIVARA


Zarząd Powiatu w Łęcznej
ogłasza konkurs na kandydata na dyrektora
ZESPOŁU SZKÓŁ W LUDWINIE


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Łęczyński informuje, że przeznacza do sprzedaży pojazd Skoda Octavia II
Dane przedmiotu ogłoszenia:
Marka:                                    SKODA
Typ, model handlowy:         OCTAVIA II
Rodzaj pojazdu:                    SAMOCHÓD OSOBOWY
Kolor:                                     SZARY
Skrzynia biegów:                   MANUALNA
Rodzaj paliwa:                       OLEJ NAPĘDOWY
Liczba miejsc:                       5
Rok produkcji:                      2011
Przebieg:                                255 721 km
Pojemność /moc silnika:     1598 cm3 / 77 KW


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Starosta Łęczyński informuje, że przeznacza do sprzedaży pojazd Skoda Octavia II

Dane przedmiotu ogłoszenia:

Marka:                                    SKODA

Typ, model handlowy:           OCTAVIA II

Rodzaj pojazdu:                     SAMOCHÓD OSOBOWY

Kolor:                                     SZARY

Skrzynia biegów:                   MANUALNA

Rodzaj paliwa:                       OLEJ NAPĘDOWY

Liczba miejsc:                       5

Rok produkcji:                      2011

Przebieg:                                255 721 km

Pojemność /moc silnika:       1598 cm3 / 77 KW


Ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego i użytkowego – październik


OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu w Łęcznej oferuje do sprzedaży drewno opałowe
i użytkowe pozyskane z wycinki drzew rosnących na nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego  usytuowanych w gminie Spiczyn, w miejscowości  Kijany.
Przedmiotowe drewno składowane jest w  na  działkach  oznaczonych 
nr 77/10,77/11,77/12.
1. Szczegółowy sortyment drewna  –  zgodnie z  załącznikiem nr 1  
w formie   tabeli.
2. Łączna ilość drewna oferowana do sprzedaży:  106,54  m3, w tym:
1) drewno opałowe –  44,01 m3,
2)  drewno użytkowe – 62,53 m3
3.  Drewno opałowe i użytkowe będzie sprzedane w całej ilości.
4. Cena  wywoławcza   dla wszystkich  rodzajów drewna wynosi:  19 500,00 zł (netto) (słownie:  dziewiętnaście   pięćset)  + VAT .
5. Kryterium wyboru oferty zakupu – najwyższa cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje kolejność wpływu oferty.
6. Miejsce i termin składania ofert zakupu drewna:Oferty  w zaklejonych  kopertach,  z podaną ceną netto i brutto, należy składać w terminie do dnia 30.05.2019 r. do  godz. 10:00 w kancelarii  Starostwa Powiatowego          
w Łęcznej  przy ul. Al. Jana Pawła II 95 Az dopiskiem „Oferta zakupu drewna opałowego      i użytkowego”.
7. Miejsce i termin wyboru oferty. Wybór oferty nastąpi 31.05.2019  r.
o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A,  pokój nr 12.


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Ludwinie


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej


Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem