powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zespół Radców Prawnych

1. Struktura Zespołu obejmuje stanowiska : 
1) koordynatora Zespołu, 
2) radców prawnych .
2. Do zadań Zespołu Radców Prawnych należy zapewnienie pomocy prawnej 
dla Starostwa oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, a w szczególności:
1) udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, wydziałów i pozostałych komórek organizacyjnych Starostwa,
2) opiniowanie projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty,
3) opiniowanie projektów umów i porozumień zawieranych przez Zarząd Powiatu
i Starostę,
4) wykonywanie zastępstwa procesowego w imieniu Starosty i Zarządu Powiatu.

Kostrubiec-Bijata Alicja
Radca Prawny
pok. 110, I piętro
tel. 81 53 15233
e-mail: a.bijata@powiatleczynski.pl

Sokół Bożena
Radca Prawny
pok. 110, I piętro
tel.81 53 15233
e-mail: b.sokol@powiatleczynski.pl

Obel – Szurek Anna
Radca Prawny
pok. 110, I piętro
tel. 81 53 15233
e-mail: a.szurek@powiatleczynski.pl

Bijata Łukasz
Radca Prawny
pok. 110, I piętro
tel. 81 53 15233
e-mail: l.bijata@powiatleczynski.pl