powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Webinarium: „Przegląd Funduszy Unijnych z obszaru wiejskiego”

Webinarium: „Przegląd Funduszy Unijnych z obszaru wiejskiego”

Lokalny Punkt Informacyjny w Białej Podlaskiej zaprasza wszystkie zainteresowane osoby
z Województwa Lubelskiego na webinarium pt.: „Przegląd Funduszy Unijnych z obszaru wiejskiego”, które odbędzie się 12 maja 2021 r. w godzinach 10:00-11:00.

Na spotkaniu w sposób merytoryczny zostanie przedstawiona informacja, w jaki sposób można uzyskać wsparcie ze środków Funduszy Europejskich na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Ponadto w sposób rzetelny zostanie omówiona tematyka Funduszy Europejskich.

Agenda spotkania:

10:00 – 10:10 Powitanie uczestników. Informacje organizacyjne oraz oferta sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

10:10 – 10:40 Przedstawienie aktualnych dofinansowań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Omówienie możliwości wsparcia w ramach działań Lokalnych Grup Działania (LGD)

10:40 – 10:50 Pytania i odpowiedzi.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Aby zarejestrować się na spotkanie należy wypełnić formularz rekrutacyjny https://formularze.rpo.lubelskie.pl/public-app/form/292

Po zakończonym webinarium prosimy o wypełnienie ankiety TUTAJ

Link do webinarium otrzymacie Państwo w wiadomości e-mail najpóźniej w dniu wydarzenia (tj. 12.05.2021 r. ) do godz. 9:00.

Szczegóły: https://rpo.lubelskie.pl/rpo/wiadomosci/wydarzenia/webinarium-przeglad-funduszy-unijnych-z-obszaru-wiejskiego-12-05-2021-r-biala-podlaska/

Webinarium: „Nowa ustawa o zamówieniach publicznych”

Webinarium: „Nowa ustawa o zamówieniach publicznych”

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na webinarium: „Nowa ustawa o zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w godzinach 11:30-13:00.

W programie będą zawarte merytoryczne informacje dotyczące zamówienia klasycznego, sektorowego, subsydiowanego oraz w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Poruszone zostaną istotne kwestie związane z progami unijnymi, konsorcjum, pełną elektronizacją zamówień, kwalifikacji podmiotowej wykonawców, a także trybu podstawowego w postępowaniu krajowym.  Kolejne zagadnienia dotyczyć będą podstawowych gwarancji równości stron umowy (klauzule abuzywne, określanie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach, latach; waloryzacja; zaliczki i płatności częściowe), zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/68880:webinarium-nowa-ustawa-o-zamowieniach-publicznych-15-kwietnia

Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Transmisja spotkania odbędzie się na platformie YouTube:

Granty na Eurogranty

Granty na Eurogranty

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów przygotowania projektów. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

CZYTAJ…