powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE, mogą ubiegać się o sfinansowanie kosztów przygotowania projektów. Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 100% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
– na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt,
– na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności,
– na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych,
– na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu,
– na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

Maksymalna wartość dofinansowania na przygotowanie projektu o Eurogrant ze studium wykonalności, dla wnioskodawców samodzielnie aplikujących – wynosi 280 060,00 zł, natomiast dla wnioskodawców w konsorcjum: jako koordynator albo lider work package albo członek konsorcjum (partner) – wynosi 239 310,00 zł.

Terminy zgłoszeń w ramach tego konkursu są prowadzone w rundach.

Szczegóły: http://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty#opis