powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Ośrodek Enterprise Europe Network zapraszają wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP na webinarium: „Nowa ustawa o zamówieniach publicznych”, które odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. w godzinach 11:30-13:00.

W programie będą zawarte merytoryczne informacje dotyczące zamówienia klasycznego, sektorowego, subsydiowanego oraz w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa. Poruszone zostaną istotne kwestie związane z progami unijnymi, konsorcjum, pełną elektronizacją zamówień, kwalifikacji podmiotowej wykonawców, a także trybu podstawowego w postępowaniu krajowym.  Kolejne zagadnienia dotyczyć będą podstawowych gwarancji równości stron umowy (klauzule abuzywne, określanie terminu w dniach, tygodniach, miesiącach, latach; waloryzacja; zaliczki i płatności częściowe), zabezpieczenia należytego wykonania umowy, odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

https://www.parp.gov.pl/component/content/article/68880:webinarium-nowa-ustawa-o-zamowieniach-publicznych-15-kwietnia

Udział w webinarium jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. Transmisja spotkania odbędzie się na platformie YouTube: