powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XXXVII Sesja Rady Powiatu

XXXVII Sesja Rady Powiatu

Informuję, iż XXXVII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 24 marca 2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Aktualna sytuacja w powiecie łęczyńskim dotycząca uchodźców z Ukrainy.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
  c) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w zajęciach organizowanych w Klub „Senior+” w Łęcznej,
  d) w sprawie określenia zadań na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2022 roku na Powiat Łęczyński,
  e) w sprawie rozpatrzenia skargi,
  f) zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/248/2017 Rady Powiatu w Łęcznej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Powiatowi Łęczyńskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Opieka wytchnieniowa – edycja 2022

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej  informuje, o możliwości skorzystania z pomocy w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

CZYTAJ…