powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Wyjazd studyjny, konkurs kulinarny oraz konferencja – to formy wsparcia, jakie otrzymali uczestnicy operacji pn. „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych”, realizowanej przez Powiat Łęczyński przy współpracy z KGW Janowica I.

Głównym celem operacji była integracja, wymiana i rozpowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń dotyczących działalności mieszkańców obszarów wiejskich, a przede wszystkim kół gospodyń wiejskich, jako szansy na wykorzystanie potencjału członków tych organizacji dla rozwoju lokalnej społeczności.

Grupę docelową projektu stanowiło 50 mieszkańców z terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego. Ponad połowa uczestników operacji to osoby młode, do 35 roku życia.

1 października uczestnicy projektu wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Krzczonowa. Celem wizyty było poznanie dobrych praktyk w zakresie działalności kół gospodyń wiejskich, jako szansy na wykorzystanie potencjału członków tych organizacji dla rozwoju lokalnej społeczności. Koło Gospodyń i Gospodarzy Krzczonów Sołtysy zaprezentowało uczestnikom wyjazdu lokalne tradycje i zwyczaje, w tym stroje ludowe, rękodzieło, pieśni i tańce. Prelegenci podzielili się także praktycznymi wskazówkami dotyczącymi promocji w mediach i realizacji misji KGW. Wizyta w Krzczonowie stanowiła ciekawą inspirację, jak można aktywnie i profesjonalnie działać na rzecz rozwoju swojej społeczności.

17 października w Starostwie Powiatowym w Łęcznej odbyła się konferencja „Powiatowe Forum Inicjatyw Regionalnych”, podczas której prelegenci mówili o działalności KGW i możliwościach pozyskiwania funduszy na podejmowane przez nie inicjatywy. Przedstawili również wiele pomysłów na wykorzystanie umiejętności rękodzielniczych, kulinarnych oraz walorów przyrodniczych wsi dla rozwoju lokalnych społeczności. Spotkanie to z pewnością zainspiruje mieszkańców terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego do jeszcze aktywniejszego działania.

Podczas konferencji został również rozstrzygnięty konkurs „Zdrowie zamknięte w słoiczku”, którego celem było poznanie i promowanie lokalnych tradycji kulinarnych z obszaru powiatu łęczyńskiego, propagujących żywność zdrowego pochodzenia. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: przetwory z warzyw i przetwory z owoców. Laureaci konkursu zostali uhonorowani nagrodami finansowymi.

Projekt realizowany był od 01.06.2022 r. do 31.10.2022 r. Jego wartość to 36 889 zł.

Więcej informacji: https://powiatleczynski.pl/powiatowe-forum-inicjatyw-regionalnych-2/

Materiał opracowany przez Powiat Łęczyński.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”