powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Łęcznej zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

CZYTAJ…
XII Ogólnopolski Bieg Barbórkowy Solidarności

XII Ogólnopolski Bieg Barbórkowy Solidarności

25 listopada Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A. w ramach obchodów Dnia Górnika zorganizowała XII Ogólnopolski Bieg Barbórkowy Solidarności. Impreza objęta była patronatem Starosty Łęczyńskiego.

CZYTAJ…
Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych

I sesja Rady Powiatu Łęczyńskiego VI kadencji

Herb W związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Lublinie z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Powiatu Łęczyńskiego wybranej w głosowaniu dnia 21 października 2018 roku informuję, iż Komisarz Wyborczy zwołał I sesję Rady Powiatu Łęczyńskiego VI kadencji na dzień 22 listopada 2018 roku.

CZYTAJ…