powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniu 14.05.2019 r. w Zespole Szkół w Puchaczowie pod patronatem Starosty Łęczyńskiego – Krzysztofa Niewiadomskiego oraz Wójta Gminy Puchaczów – Adama Grzesiuka odbył się I Powiatowy Konkurs Zawodoznawczy „Mój Zawód – Moja Pasja”.

Konkurs został zorganizowany przez Panią Teresę Szymańską – doradcę zawodowego w Zespole Szkół w Puchaczowie oraz Panią Grażynę Paterek – psychologa oraz doradcę zawodowego w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej.

Celem konkursu było wspieranie młodzieży w planowaniu własnej przyszłości zawodowej, zdobywanie i poszerzanie wiedzy o zawodach, promowanie i rozwijanie aktywności, kreatywności oraz uzdolnień uczniów oraz prezentacja twórczości młodzieży.
Adresatami konkursu byli uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas III gimnazjów w powiecie łęczyńskim.

Konkurs odbył się w dwóch etapach. Etap pierwszy międzyszkolny polegał na przygotowaniu przez uczniów plakatów na temat wybranych zawodów. Wszystkie plakaty zostały ocenione przez komisję konkursową, plakaty z najwyższą oceną punktową zostały zakwalifikowane do drugiego etapu. Na tym etapie uczniowie przedstawili zawód zaprezentowany na plakacie w różnorodnych formach.

Prace uczniów oceniała komisja konkursowa w składzie:

  • Pani Monika Szurek – Wicedyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Puchaczowie, nauczyciel informatyki – przewodnicząca
  • Pani Monika Ciechońska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej
  • Pani Justyna Miksiewicz-Zoch – nauczyciel, doradca zawodowy w Szkołach Podstawowych: Dratowie i Zezulinie, pedagog w Gimnazjum Publicznym w Ludwinie
  • Pani Agnieszka Zgórska – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół w Puchaczowie

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Oliwia Bieńkowska, Mikołaj Mazur, Julia Nartowska, Julia Ryć – uczniowie kl. VII Szkoły Podstawowej w Puchaczowie,

II miejsce: Oliwia Dąbrowska, Oliwia Jung, Monika Piechota, Natalia Ugarenko – uczniowie z kl. VIII Szkoły Podstawowej w Cycowie,

III miejsce: Aleksandra Czech – uczennica kl. VII Szkoły Podstawowej im. Zgrupowania Partyzanckiego „Jeszcze Polska nie zginęła” w Ludwinie.

Wyróżnienia otrzymali:
Krystian Wasilak, Jakub Wodzyński, Klaudia Wójcik, Wiktoria Wójcik, Magda Zarzeczna – uczniowie kl. III Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 w Milejowie oraz Natalia Biernacka – uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Ostrówku.

Uczestników konkursu nagrodzono pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, których fundatorami byli: Starosta Powiatu Łęczyńskiego oraz Wójt Gminy Puchaczów. Nagrody wręczyli: Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej – Pani Agnieszka Litwinek-Jabłoniec oraz Wicedyrektor Gimnazjum w Puchaczowie – Pani Monika Szurek.

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy, a laureatom gratulujemy.