powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Podpisanie umowy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charlęż”

Podpisanie umowy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charlęż”

Dziś w miejscowości Jawidz nastąpiło podpisanie umowy na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1564 L w miejscowości Charlęż”.

Zadanie będzie realizować Przedsiębiorstwo budowy Dróg i Mostów Mińsk Mazowiecki – oddział Lublin.

Wartość zadania to 6149791,45 zł brutto, dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynosi 3626910,00 zł

Modernizowany odcinek stanowi połączenie drogi wojewódzkiej nr. 829 z Powiatem Lubelskim.

Modernizacja przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu podróżnych, a także znacząco wpłynie na atrakcyjność lokalnych terenów.

Długość przebudowywanej drogi wynosi 4450 metrów.

Zakres prac obejmuje między innymi:

-położenie 3 warstw z masy asfaltowej,

-przebudowę chodników,

-budowę zjazdów, odwodnień i przepustów,

-wykonanie poboczy oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Zakończenie zadania planowane jest na dzień 30.09.2023 r.

79. Rocznica mordu na mieszkańcach Kolonii Ostrówek.

79. Rocznica mordu na mieszkańcach Kolonii Ostrówek.

27 marca 1944 r. doszło do zamieszek w skutek przypadkowej potyczki partyzantów Batalionów Chłopskich z oddziału „Sosny” z patrolem niemieckim. Patrol ten przybył do wsi w celu zabrania szczątków rozbitego w okolicy samolotu bądź rakiety V-1.
W czasie potyczki zginęło kilku Niemców. Na mieszkańców wsi padł wielki strach przed zemstą wroga.(…) 9 kwietnia 1944 r.
w pierwszy dzień Wielkiej Nocy, kilkudziesięcioosobowy oddział żołnierzy niemieckich o świcie wkroczył do wsi. Niemcy szli
od zabudowań do zabudowań paląc je i zabijając znajdujących się wewnątrz lub na zewnątrz ludzi, nie zważając przy tym
na ich wiek i płeć. Uratowali się tylko ci, którzy poszli do kościoła w Łańcuchowie na rezurekcję.(…) Akcja Niemców zaalarmowała miejscowe siły Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich. Ruszyły one na odsiecz mieszkańcom wsi, lecz było już
za późno.

(K. Woś, 70 rocznica zbrodni niemieckiej w Kolonii Ostrówek, „Zeszyty Milejowskie” 2014 nr 1-2, s.1)

79. rocznica tragedii w Kolonii Ostrówek

W wielkanocny poranek, 9 kwietnia 1944 r., kilkudziesięcioosobowy oddział żołnierzy niemieckich wkroczył do wsi Kolonia Ostrówek.

Okupanci nad ranem wkroczyli do wsi, paląc po drodze wszystkie domy i gospodarstwa, nie mając litości zabijali wszystkie napotkane osoby. Tego poranka straciło życie 24 mieszkańców Kolonii Ostrówek w wieku od 2 do 76 lat. Pozostali mieszkańcy ocaleli, gdyż udali się do Łańcuchowa na rezurekcje. Pacyfikacja wsi była odwetem za śmierć kilku Niemców, którzy zginęli podczas przypadkowej potyczki, jaką we wsi stoczyli partyzanci „Batalionów Chłopskich” z patrolem niemieckim. Ofiary „krwawej niedzieli” zostały pochowane na cmentarzu w Łańcuchowie.

Składamy hołd ofiarom tych tragicznych wydarzeń, jakie napisała historia…

Konkurs pn.”Wielkanocne przysmaki – Wielkanoc” 2023 ogłoszenie wyników

Konkurs pn.”Wielkanocne przysmaki – Wielkanoc” 2023 ogłoszenie wyników

Tegoroczny konkurs „Wielkanocne przysmaki” 2023 to uczta zarówno dla wzroku jak i podniebienia.
W szranki stanęło aż sześć kół gospodyń wiejskich. Rywalizacja wyłoniła trzech zwycięzców, których obficie zdobione mazurki widzicie na zdjęciach.

Na podium stanęły reprezentantki następujących kół gospodyń wiejskich:

I MIEJSCE – KGW Dratów

II MIEJSCE – KGW Grądy

III MIEJSCE – KGW Zezulin Drugi

Wyróżnienia:

KGW Stara Wieś Stasin

KGW Klarów

KGW Jaszczów

Serdecznie gratulujemy!

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu                 pn. „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc”

Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu pn. „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc”

Tegoroczna 2023 edycja powiatowego konkursu pn. „Stół przystrojony tradycją – Wielkanoc” przyniosła do Starostwa aż 21 przepięknych stroików i niewątpliwie każdy z nich zasługuje na pochwałę i docenienie. W dwóch kategoriach wyłonionych zostało łącznie sześciu zwycięzców, trzy stroiki zostały natomiast wyróżnione.

Serdeczne gratulacje dla:

Kategoria wiekowa: młodzież powyżej 15. roku życia

🥇I MIEJSCE – Julia Ilczuk

🥈II MIEJSCE – Oliwia Pieczakowska

🥉III MIEJSCE – Bartłomiej Gąsior

Kategoria wiekowa: dorośli powyżej 18. roku życia

🥇 I MIEJSCE – Agnieszka Grabowska

🥈 II MIEJSCE – Katarzyna Rzepecka

🥉 III MIEJSCE – Waldemar Bronisz

Wyróżnienia: Dorota Zawrotniak, Zuzanna Wieczorek, Jan Turek

Raz jeszcze gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za przyozdobienie naszego Starostwa. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie za rok 🫵

Zapraszamy do obejrzenia zwycięskich stroików poniżej:

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Możliwości porozumienia z wierzycielami

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Możliwości porozumienia z wierzycielami

Terminowe spłacanie zaciągniętych zobowiązań to nasz obowiązek, który przyjęliśmy na siebie w związku z zawarciem umowy, np. umowy pożyczki lub umowy kredytu.

Warto już na początkowym etapie zaciągania zobowiązania wziąć pod uwagę, czy będzie nas stać na takie obciążenie finansowe i dotrzymywanie terminów w spłacie kolejnych rat. Niestety pomimo zachowanej ostrożności zdarzają się sytuacje, których nie byliśmy w stanie wcześniej przewidzieć, jak choćby utrata pracy czy też choroba.

Gdy nie jesteśmy w stanie wywiązywać się z przyjętych zobowiązań należy jak najszybciej poinformować o tym wierzyciela. Unikanie kontaktu z wierzycielem nie poprawi wcale naszej sytuacji. Upływ czasu działa jedynie na niekorzyść dłużnika, gdyż naliczane są odsetki za opóźnienie. Wierzyciel może także wypowiedzieć umowę i skierować sprawę do sądu. A to będzie generowało dodatkowe, wysokie koszty. Powinniśmy więc jak najszybciej skontaktować się z wierzycielem w celu poinformowania go o naszej aktualnej sytuacji i podjęciu próby negocjacji, aby wspólnie wypracować korzystne dla obu stron rozwiązanie.

Pamiętaj!
Utrata pracy, problemy zdrowotne, czy też inne nieprzewidziane sytuacje nie zwalniają z obowiązku uregulowania zaciągniętego zobowiązania.

Negocjacje to jedna z najlepszych dróg w celu osiągnięcia porozumienia dłużnika z wierzycielem. Pojawia się zapewne pytanie dlaczego? Otóż wyobraźcie sobie sytuację, w której to wy pożyczyliście swoje ciężko zarobione pieniądze, a ktoś uchyla się od ich oddania, dodatkowo przy każdej próbie kontaktu odbijamy się od przysłowiowych drzwi. Wierzyciel, który jest poinformowany o aktualnej sytuacji dłużnika i widzi chęć wypracowania porozumienia w kwestii spłaty zadłużenia, chętniej godzi się na pewne ustępstwa.

Zaliczamy do nich:

 1. odstąpienie od dochodzenia odsetek za opóźnienie w spłacie raty,
 2. wydłużenie okresu kredytowania – pozwoli to na zmniejszenie raty naszego zobowiązania ale wydłuży okres spłaty,
 3. częściowe umorzenie zobowiązania

Arbitraż to jedna z metod alternatywnego rozwiązywania sporów bez udziału sądu powszechnego. Jest zdecydowanie rozwiązaniem tańszym i działa szybciej, a kompetencje takiego sądu powierza się bezstronnemu specjaliście. Co ważne cechuje go poufność w stosunku do rozpraw sądowych, które są jawne.

Arbitraż to sposób rozwiązania sporu pomiędzy stronami, na który muszą wyrazić zgodę w formie zawarcie umowy o arbitraż lub klauzuli w umowie łączącej strony, zwanych zapisem na sąd polubowny.

Ugoda jest efektem pozasądowego dojścia do porozumienia wierzyciela z dłużnikiem. Za pośrednictwem alternatywnych metod rozwiązywania sporów takich jak np. mediacja, arbitraż czy negocjacje, strony wypracowują porozumienie, które ma na celu uwzględnienie interesów zarówno wierzyciela jak i dłużnika.

Ugoda jest więc dokumentem, który zawiera postanowienia, których obie strony zobowiązują się przestrzegać w ramach polubownego rozwiązania sporu. Warto więc wiedzieć co taki dokument określa, a mianowicie:

 1. rodzaj zawieranej ugody,
 2. miejsce i czas zawarcia ugody,
 3. dokładne oznaczenie stron,
 4. oświadczenie o uznaniu długu przez dłużnika,
 5. określenie rodzaju wierzytelności, a także sposób i termin spłaty zadłużenia,
 6. ewentualne ustępstwa stron, jakie zostały wypracowane podczas wspólnie wypracowywanego porozumienia,
 7. podpisy złożone przez obie strony.

W przypadku gdy dłużnik, pomimo zawarcia ugody, dalej nie wywiązuje się z postanowień jakie zostały w niej zawarte, wierzyciel może wnieść powództwo do sądu w trybie postępowania nakazowego, które jest dla niego szybszym sposobem do wydania przez sąd nakazu zapłaty wobec dłużnika. Warto też wspomnieć o sytuacji, kiedy to ugoda zostaje zawarta w procesie sądowym, a dłużnik dalej nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wtedy po złożeniu stosownego wniosku zostanie ona opatrzone klauzulą wykonalności i stanowić będzie tytuł wykonawczy z którym wierzyciel może udać się do komornika, aby ten wszczął odpowiednie czynności w celu odzyskania należności od nierzetelnego dłużnika.

W przypadku gdy dłużnik, pomimo zawarcia ugody, dalej nie wywiązuje się z postanowień jakie zostały w niej zawarte, wierzyciel może wnieść powództwo do sądu w trybie postępowania nakazowego, które jest dla niego szybszym sposobem do wydania przez sąd nakazu zapłaty wobec dłużnika. Warto też wspomnieć o sytuacji, kiedy to ugoda zostaje zawarta w procesie sądowym, a dłużnik dalej nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, wtedy po złożeniu stosownego wniosku zostanie ona opatrzone klauzulą wykonalności i stanowić będzie tytuł wykonawczy z którym wierzyciel może udać się do komornika, aby ten wszczął odpowiednie czynności w celu odzyskania należności od nierzetelnego dłużnika.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.