powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

To wspaniała wiadomość dla mieszkańców Powiatu Łęczyńskiego oraz Gminy Ludwin i Gminy Spiczyn! Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drogach powiatowych, gminnych i wojewódzkich. Inwestycje te mają na celu stworzenie bardziej przyjaznego środowiska dla pieszych i rowerzystów, co z pewnością przyczyni się do poprawy jakości życia i bezpieczeństwa na drogach.

Oto lista projektów, które uzyskały dofinansowanie na terenie powiatu:

Powiat Łęczyński – Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Białce i Białce Kolonii:

Lokalizacja: Droga powiatowa Nr 2027L, od km 5+599,00 do km 5+947,00.

Okres realizacji: Lipiec 2023 – Grudzień 2023.

Całkowity koszt projektu: 275 539,66 zł.

Dofinansowanie: 80% (220 431,72 zł) w podziale na lata.

Powiat Łęczyński – Budowa chodnika w Starej Wsi:

Lokalizacja: Droga powiatowa Nr 2014L, od km 0+884,00 do km 1+484,00.

Okres realizacji: Lipiec 2023 – Grudzień 2023.

Całkowity koszt projektu: 563 673,20 zł.

Dofinansowanie: 80% (450 938,56 zł) w podziale na lata.

Gmina Ludwin – Budowa chodnika w Uciekajce i Rozpłucie Pierwszej:

Lokalizacja: Droga gminna 105164L.

Okres realizacji: Sierpień 2023 – Lipiec 2024.

Całkowity koszt projektu: 604 632,97 zł.

Dofinansowanie: 80% (483 706,37 zł) w podziale na lata.

Gmina Spiczyn – Budowa chodnika w Januszówce:

Lokalizacja: Droga gminna nr 105101L.

Okres realizacji: Lipiec 2023 – Listopad 2023.

Całkowity koszt projektu: 175 975,09 zł.

Dofinansowanie: 80% (140 780,07 zł) w podziale na lata.

Te inwestycje nie tylko ułatwią komunikację pieszym i rowerzystom, ale także przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na drogach. To ważny krok w kierunku tworzenia bardziej przyjaznych i dostępnych dla wszystkich przestrzeni publicznych.

Słuchowisko prawne – Czym różni się rozwód od separacji

Słuchowisko prawne – Czym różni się rozwód od separacji

Zapraszamy do wysłuchania słuchowiska przygotowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda pod tytułem „Czym różni się rozwód od separacji”.

Zadanie z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu łęczyńskiego realizowane przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Portal Internet.gov.pl

Portal Internet.gov.pl

INTERNET.GOV.PL

Minister Cyfryzacji z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może:

• sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują;

• zgłosić potrzebę dostępu do internetu;

• zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu;

• dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Dodatkowo system jest stale aktualizowany – duże podmioty zasilają go danymi raz w tygodniu, przedsiębiorcy z sektora MŚP – raz w miesiącu. Także raz w miesiącu aktualizowane są informacje o wszystkich planach inwestycyjnych. 

Pierwsze 8 miesięcy funkcjonowania portalu INTERNET.GOV.PL to:

• Ponad 7 milionów punktów adresowych w zasięgu dostępu do internetu w całym kraju, w tym ponad 5,5 miliona punktów adresowych w zasięgu internetu światłowodowego;

• Ponad 260 tysięcy unikalnych użytkowników portalu;

• Ponad 12 milionów wyświetleń strony internetowej INTERNET.GOV.PL;

• Ponad 30 tysięcy Obywateli, którzy zgłosili zapotrzebowanie na szybki internet za pośrednictwem systemu.

INTERNET.GOV.PL jest narzędziem przeznaczonym również dla samorządów.

Samorząd, w szczególności Gminy, są pierwszym miejscem, w którym mieszkańcy szukają informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej i inwestycjach szerokopasmowych. Problem w tym, że jak dotąd Samorządy same tych informacji nie posiadały, a ich zebranie nie było łatwe. Teraz są dostępne nawet bez logowania w INTERNET.GOV.PL

Samorządy, które założyły konto w systemie mają dostęp do:

– zbiorczej LISTY POPARCIA BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWYCH na terenie samorządu. Jest to lista, która obejmuje wszystkie punkty adresowe bez dostępu do szybkiego internetu (powyżej 100 Mb/s). Takie listy mogą być zarówno drukowane, ale wtedy należy w systemie wprowadzić ręcznie dane uzyskane od mieszkańców, lub w postaci elektronicznej – wtedy wypełnione można załadować jako jeden plik do systemu. Dzięki temu są samorządy są w stanie gromadzić głosy wsparcia rozwoju infrastruktury szerokopasmowej. Działania te pozwolą bardziej efektywnie zachęcać przedsiębiorców telekomunikacyjnych do inwestowania w rozbudowę sieci szerokopasmowych na terenie Państwa jednostek.

– raportu ze STATYSTYKAMI dotyczącymi stanu dostępu do internetu na terenie danego samorządu, zawierającego listę przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dostępu do internetu na danym obszarze.

Na INTERNET.GOV.PL. od 1 czerwca 2023 roku zbierane i prezentowane są informacje o planowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych inwestycjach finansowanych ze środków własnych.

Za pośrednictwem systemu informujemy także o punktach adresowych, które zostaną objęte szybkim internetem w ramach projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Krajowego Planu Odbudowy albo z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy. Dzięki temu można zapoznać się m.in. z szacowanym kosztem doprowadzenia szybkiego internetu do pojedynczych budynków, który w części będzie współfinansowany ze środków publicznych, a w części przez samych operatorów. 

Zachęcamy do wejścia na INTERNET.GOV.PL i zapoznania się z jego funkcjonalnościami.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Utworzenie sali dla dzieci oraz zakup wyposażenia sali konferencyjnej w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Łęcznej” mająca na celu zwiększenie atrakcyjności oraz liczby czytelników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łęcznej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2024”

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o możliwości zgłaszania uwag dot. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024″.

Termin zgłaszania uwag: od 21 września 2023 r. do 6 października 2023 r.

Zasięg terytorialny przeprowadzanej konsultacji obejmuje teren Powiatu Łęczyńskiego. Formularz uwag należy złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Łęcznej (I p., pok. 111) bądź przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna (w przypadku formularzy nadsyłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone w terminie decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Łęcznej.

Załączniki:

Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniach 16-22 września 2023 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, prowadzone będą działania pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz wspierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

więcej informacji pod adresem:

https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/235792,ROADPOL-Safety-Days-Zyj-i-ratuj-zycie.html