powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Uwaga! Nowy nabór – Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP – Finansowanie Kapitału Obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Uwaga! Nowy nabór – Działanie 3.7 Wzrost Konkurencyjności MŚP – Finansowanie Kapitału Obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

29 lipca odbędzie się ponowny nabór dla mikro, małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych na dotacje obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firmy. Z dofinansowania skorzystać mogą te firmy, które w sytuacji związanej z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Unijne wsparcie wypłacać będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

CZYTAJ…