powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego

Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

Na podstawie § 12 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490) podaje się do publicznej wiadomości, wyniki trzeciego przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Łęczyńskiego.

CZYTAJ…