powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
WAŻNE! Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

WAŻNE! Nowe obowiązki dla fundacji i stowarzyszeń wpisanych do KRS

Organizacje pozarządowe ze szczególną uwagą powinny zapoznać się z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która nakłada na nie nowy obowiązek wskazywania swoich beneficjentów rzeczywistych. W przypadku jego niedopełnienia muszą liczyć się z poważnymi sankcjami pieniężnymi.

CZYTAJ…