powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2019

Zarząd Powiatu w Łęcznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Łęczyńskiego na rok 2019

Konkurs dotyczy zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, turystyki oraz ochrony i promocji zdrowia. Skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz pomiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Powiatu Łęczyńskiego. Ostateczny termin naboru ofert: 28 lutego 2019 r.

CZYTAJ…
Wizyta w firmie Kampol-Fruit

Wizyta w firmie Kampol-Fruit

18 lutego przedstawiciele Powiatu Łęczyńskiego złożyli wizytę w zakładzie produkcyjnym firmy Kampol-Fruit w Milejowie, gdzie wytwarzane są koncentraty i mrożonki z warzyw i owoców.

CZYTAJ…
3. EDYCJA KONKURSU „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”

3. EDYCJA KONKURSU „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH”

Zapraszamy młodzież w wieku 10 -19 lat oraz ich nauczycieli ze szkół i domów kultury do udziału w konkursie organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska i Pocztę Polską.

Trzecia odsłona konkursu, organizowana pod hasłem „Przywróćmy tradycyjne sady”, poświęcona jest tematyce ratowania starych odmian drzew owocowych, a tym samym zwiększania różnorodności biologicznej polskiej przyrody.
„Świat oczami młodych” to jedyna okazja dla młodzieży do samodzielnego zaprojektowania znaczków! Trzy najlepsze prace oraz nazwiska laureatów znajdą się na znaczkach pocztowych, które zostaną wprowadzone do obiegu jesienią 2019 roku.
Rejestracja placówek trwa do 19 marca 2019 roku. Z kolei na prace konkursowe czekamy do 14 maja 2019 roku.

Tegoroczna odsłona konkursu jest także wsparciem dla innego projektu Fundacji BOŚ pn. „Tradycyjny Sad”. W którym szkoły mogą się ubiegać o granty na założenie mini sadu z tradycyjnymi odmianami grusz. Wszelkie informacje o projekcie „Tradycyjny Sad” znajdują się na stronie http://tradycyjnysad.pl/ , do którego szkoły mogą się zgłaszać – rejestracja trwa do 28 lutego 2019 r.

Szczegółowe informacje nt. projektu oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie internetowej http://tradycyjnysad.pl/

Żegnamy Jana Olszewskiego

Żegnamy Jana Olszewskiego

Jako przedstawiciele władz samorządowych i mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego żegnamy śp. Jana Olszewskiego – męża stanu, patriotę, człowieka odwagi.

CZYTAJ…