powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wynikach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej poprzez prowadzenie placówki wsparcia dziennego (świetlic) o zasięgu ponadgminnym dla dzieci z terenu powiatu łęczyńskiego w 2019 r.

CZYTAJ…
Lekcja z helikopterem w Zespole Szkół Górniczych

Lekcja z helikopterem w Zespole Szkół Górniczych

25 marca na terenach sportowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej wylądował śmigłowiec szkoleniowy. Uczniowie klas elektrycznych i mechanicznych przyszli do pilota maszyny na nietypową lekcję w terenie. Pilot i jednocześnie instruktor lotów, Tomasz Sęk opowiadał młodzieży o tym niezwykle lekkim i sprawnym śmigłowcu, produkowanym przez Robinson Helicopter Company.

CZYTAJ…
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje

, że w ramach treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania (SWA), w dniu 28 marca 2019 roku o godz. 12:00 na terenie Miasta Łęczna, będzie podawany głośny sygnał akustyczny, alarmowy – ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę. Jest to sygnał treningowy ( w ramach SWO), dlatego prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO

zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Scalenie gruntów na obszarze o powierzchni ogólnej 2 283,2941 ha składającym się z gruntów wsi Adamów o powierzchni 340,1667 ha, wsi Barki o powierzchni 525,4519 ha, wsi Biesiadki o powierzchni 134,7958 ha, wsi Nowy Stręczyn o powierzchni 971,2511 ha, wsi Stary Stręczyn o powierzchni 234,4986 ha i Zosin o powierzchni 77,1300 ha w jednostce ewidencyjnej Cyców, powiat łęczyński, woj. Lubelskie.” realizowanego w ramach „Programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020.

CZYTAJ…
Inauguracja Rządowego Programu „Nowa Piątka” w powiecie łęczyńskim

Inauguracja Rządowego Programu „Nowa Piątka” w powiecie łęczyńskim

25 marca na terenie naszego powiatu odbyła się akcja informacyjna Rządowego Programu „Nowa Piątka”. W wydarzenie zaangażowane były władze Powiatu Łęczyńskiego, Starosta Krzysztof Niewiadomski i Wicestarosta Dawid Kostecki. Inauguracja akcji „Nowej Piątki” rozpoczęła się na placu targowym w Łęcznej przy ulicy Pasternik, gdzie odbył się briefing z udziałem władz powiatu.

CZYTAJ…