powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Przedstawiciele jednostek i organizacji działających na rzecz wspierania osób z niepełnosprawnością z terenu powiatu łęczyńskiego 2 grudnia br. uczestniczyli w spotkaniu, mającym na celu wsparcie samorządów lokalnych i innych instytucji współpracujących w obszarze ekonomii społecznej w ramach utworzonej platformy współpracy na terenie powiatu.

Konferencję poprowadziła Aneta Rozwadowska-Jachacz z Akademii Rozwoju „Ekonomic” z Lublina. Podczas konferencji poruszano tematy dotyczące miejsca i roli ekonomii społecznej jako elementu polityki państwa. Omawiano przykłady dobrych praktyk w regionie i z terenu całego kraju a także korzyści i szanse płynące ze współpracy samorządu i lokalnej społeczności z podmiotami ekonomii społecznej.


Spotkanie zrealizowane zostało przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie oraz Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łęcznej.