powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Dzień konsultacji w sprawie rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łęcznej informuje, iż w dniu 1 grudnia 2018 roku (sobota) w godz. 9:00 do 14:00 odbędzie się w siedzibie biura w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 54 dzień konsultacji, którego celem jest szeroka informacja dla zainteresowanych możliwością zarejestrowania Koła Gospodyń Wiejskich oraz ubiegania się o pomoc finansową.

CZYTAJ…
II Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

II Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Serdecznie zapraszam na II Sesję Rady Powiatu w Łęcznej, która odbędzie się w dniu 3 grudnia 2018 roku o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

CZYTAJ…
II Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Nabór do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu w Łęcznej zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania swoich reprezentantów w celu zapewnienia ich uczestnictwa w pracach komisji opiniujących wnioski w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

CZYTAJ…
XII Ogólnopolski Bieg Barbórkowy Solidarności

XII Ogólnopolski Bieg Barbórkowy Solidarności

25 listopada Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” LW „Bogdanka” S.A. w ramach obchodów Dnia Górnika zorganizowała XII Ogólnopolski Bieg Barbórkowy Solidarności. Impreza objęta była patronatem Starosty Łęczyńskiego.

CZYTAJ…