powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje, iż w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji  zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Łęczyńskiego w 2020 roku zatwierdził wybór oferty Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC POLAND” z siedzibą w Lublinie,
ul Gospodarcza 26, 20-213 Lublin, na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu nr 57/340/2019 z dn. 13 grudnia 2019 r.