powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Są w historii naszego kraju daty, których wolelibyśmy nie pamiętać. Jednocześnie ich wspominanie pozwala ocenić i docenić dzisiejszą rzeczywistość.

Z okazji przypadającej dziś rocznicy ogłoszenia stanu wojennego w Polsce w Sali Konferencyjnej Starostwa odbyło się spotkanie młodzieży za szkół średnich powiatu ze świadkami wydarzeń grudnia ’81.

Gościem konferencji był dr Marcin Dąbrowski z lubelskiego oddziału IPN, który w swoim wykładzie – „Stan wojenny w Polsce” – przybliżył uwarunkowania historyczne, które doprowadziły do stanu wojennego oraz realia ówczesnego życia codziennego. Jednocześnie świadkowie historii z naszego regionu, panowie Zbigniew Gruca, Henryk Cybula, Józef Matysiak, Jan Andrzejkiewicz i Eugeniusz Sapko, którzy w 81 roku byli pracownikami kopalni w Bogdance i uczestniczyli w powstawaniu Solidarności na jej terenie. Podzielili się oni z uczestnikami prywatnymi historiami swojego życia z tego okresu i apelowali do młodych ludzi, by świadomie i mądrze korzystali z wolności i możliwości, jakie daje.

Wypowiedziom gości towarzyszyło wiele emocji, wspomnień dylematów moralnych, z jakimi musieli się mierzyć, dokonując wyboru między stosunkowo spokojnym życiem rodzinnym, a przekonaniem, że należy zmieniać to, co złe i lojalnie wspierać solidarnościowców.

Na koniec spotkania wywiązała się żywa dyskusja wśród młodzieży i zaproszonych gości, świadcząca o potrzebie i zasadności międzypokoleniowego dialogu, zwłaszcza w kontekście pamięci, powierzanej młodemu pokoleniu.

Gościom i moderatorom spotkania, którymi byli dr Marzena Golan i mgr Arkadiusz Marucha z ZSG w Łęcznej, serdecznie dziękujemy.