powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
OGŁOSZENIE o sprzedaży drewna opałowego i użytkowego

OGŁOSZENIE o sprzedaży drewna opałowego i użytkowego

Zarząd Powiatu w Łęcznej

oferuje do sprzedaży drewno opałowe i użytkowe pozyskane z wycinki drzew rosnących na nieruchomości Powiatu Łęczyńskiego usytuowanych w gminie Spiczyn, w miejscowości Kijany.

Przedmiotowe drewno składowane jest w na działkach oznaczonych nr 77/10,77/11,77/12.

1. Szczegółowy sortyment drewna – zgodnie z załącznikiem nr 1 w formie tabeli.

2. Łączna ilość drewna oferowana do sprzedaży: 106,54 m3, w tym:

1) drewno opałowe – 44,01 m3,

2) drewno użytkowe – 62,53 m3

3. Drewno opałowe i użytkowe będzie sprzedane w całej ilości.

4. Cena wywoławcza dla wszystkich rodzajów drewna wynosi: 19 500,00 zł (netto) (słownie: dziewiętnaście pięćset) + VAT .

5. Kryterium wyboru oferty zakupu – najwyższa cena. W przypadku złożenia równoważnych

ofert decyduje kolejność wpływu oferty.

6. Miejsce i termin składania ofert zakupu drewna:

Oferty w zaklejonych kopertach, z podaną ceną netto i brutto, należy składać w terminie do dnia 12.07.2019 r. do godz. 10:00 w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łęcznej przy ul. Al. Jana Pawła II 95 Az dopiskiem „Oferta zakupu drewna opałowego i użytkowego”.

7. Miejsce i termin wyboru oferty.

Wybór oferty nastąpi 15.07.2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95 A, pokój nr 12.

8. Uczestnik który wygra przetarg jest zobowiązany do :

  1. zawarcia umowy sprzedaży w warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia,
  2. zapłacenia ceny za drewno w terminie 7 dni od wystawienia rachunku na wskazane konto bankowe
  3. wywozu na własny koszt drewna i uprzątnięcia placu,

9. Dokumenty przetargowe można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Sprzedającego pok. nr 5 lub pobrać z jego strony internetowej: powiatleczynski.pl. Wzór oferty stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia.

10. Okres związania ofertą wynosi 30 dni.

11. Nabywca na własny koszt odbierze zakupione drewno z miejsca składowania.

12. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym w Łęcznej (pok. nr 5) lub pod nr telefonu 815315216.

Warsztaty historyczne w Zawieprzycach

Warsztaty historyczne w Zawieprzycach

Lalki motanki, kaligrafia, plebejskie zabawy i masa dobrego humoru. Stowarzyszenie Chorągiew Zamku w Zawieprzycach zaprasza na warsztaty historyczne „Piórkiem malowane – czyli rzecz o tym jak to dziatwa dawniej dokazywała”. Warsztaty odbędą się 7 lipca, w godz. 14.00-18.00.

CZYTAJ…
Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem” nagrodzona znakiem „Zakup Prospołeczny”

Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem” nagrodzona znakiem „Zakup Prospołeczny”

25 czerwca 2019 r. po raz kolejny odbyła się uroczysta gala wręczenia certyfikatów ,,Zakup Prospołeczny” dla najlepszych Podmiotów Ekonomii Społecznej działających na Lubelszczyźnie. W tym roku Kapituła Certyfikująca przyznała certyfikat potwierdzający prawo do posługiwania się promocyjnym znakiem jakości kolejnym podmiotom, wśród których znalazła się Łęczyńska Spółdzielnia Socjalna „Pod dobrym adresem”.

CZYTAJ…
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 47

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 47

od godz. 17:00 dnia 01.07.2019 do godz. 06:00 dnia 02.07.2019. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywami wiatru do 110 km/h. Miejscami możliwy duży grad.

CZYTAJ…