powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
OGŁOSZENIE STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej

OGŁOSZENIE
STAROSTY ŁĘCZYŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej

Na podstawie art. 44b i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 i 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560),  Starosta Łęczyński informuje o możliwość zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Łęcznej 

Organizacje pozarządowe, fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatu i gmin), działające na terenie powiatu łęczyńskiego, mogą zgłaszać po jednym przedstawicielu na członka Rady.

Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres: Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A,
21-010 Łęczna  w zamkniętych kopertach z dopiskiem  „zgłoszenie kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych” w nieprzekraczalnym terminie 14 dni (decyduje data wpływu) od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. ( ogłoszono w  DZ. URZ. WOJ. LUB. 2019.4906  w dniu 03.09.2019 r.)

110 lat OSP w Spiczynie

110 lat OSP w Spiczynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Spiczynie obchodzi w tym roku swoje 110-lecie. Swój jubileusz strażacy świętowali 1 września. Powiat Łęczyński podczas uroczystości reprezentował Wicestarosta Michał Pelczarski.

CZYTAJ…
Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Termomodernizacja Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach

Poprawa efektywności energetycznej, przejawiająca się obniżeniem zapotrzebowania na energię o 58,25% to główny cel, który przyświeca realizacji projektu termomodernizacji budynku głównego szkoły oraz budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach.

CZYTAJ…
Dożynki Wojewódzkie 2019

Dożynki Wojewódzkie 2019

8 września br. w Radawcu odbędą się Dożynki Wojewódzkie 2019. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 10:30. W programie tradycyjne elementy związane z obchodami Święta Plonów oraz liczne występy znanych artystów. Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów.

CZYTAJ…
Już niebawem Narodowe Czytanie w Łęcznej

Już niebawem Narodowe Czytanie w Łęcznej

Już po raz ósmy w całej Polsce odbędzie się Narodowe Czytanie wybitnych utworów należących do kanonu polskiej literatury. W tym roku w ramach akcji Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łęcznej zaprasza 10 września br. o godz. 10:00 do siedziby książnicy na wspólną lekturę „Dobrej pani” Elizy Orzeszkowej.

CZYTAJ…