powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Konsultacje Społeczne – Ankieta

Konsultacje Społeczne – Ankieta

Konsultacje społeczne z mieszkańcami powiatu łęczyńskiego dotyczące zmiany granic administracyjnych Powiatu Łęczyńskiego poprzez włączenie części miejscowości Jawidz z terenu Gminy Spiczyn (powiat łęczyński) do Gminy Niemce (powiat lubelski), tj. działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 2084/1, 2084/2, 2089, 2090, 2091/3, 2091/4, 2091/5, 2091/6 obręb 0003 Jawidz, jednostka ewidencyjna Spiczyn o łącznej powierzchni: 97,3521 ha.

Konsultacje społeczne:
▪ skierowane są do mieszkańców powiatu łęczyńskiego;
▪ przeprowadzone zostaną od dnia 05 maja 2023 r. do dnia 14 maja 2023 r.;
▪ odbędą się celem zasięgnięcia opinii mieszkańców powiatu łęczyńskiego do proponowanej zmiany granic;
▪ odbędą się w formie ankiety konsultacyjnej [przekazywanej w wersji papierowej lub elektronicznej];
▪ będą uznane za ważne bez względu na liczbę osób biorących w nich udział.

Ankieta wersja doc:

Ankieta wersja pdf:

Wypełnioną ankietę konsultacyjną należy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Łęcznej [decyduje data wpływu do tut. starostwa]:
a) przesyłając pocztą tradycyjną na adres:
Starostwo Powiatowe w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna
b) osobiście przedkładając w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej [Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna (piętro I)];
c) przesyłając elektronicznie na adres: konsultacje.spoleczne@powiatleczynski.pl ;

Szczegółowe informacje o konsultacjach społecznych zamieszczone są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej w zakładce Konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. starostwa.
Wyniki konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic administracyjnych Powiatu Łęczyńskiego poprzez włączenie części miejscowości Jawidz z terenu Gminy Spiczyn (powiat łęczyński) do Gminy Niemce (powiat lubelski) zostaną podane do publicznej wiadomości przez opublikowanie na stronie internetowej urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. starostwa.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na najsmaczniejsze ciasto pn. „Sernik marzeń”

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich na najsmaczniejsze ciasto pn. „Sernik marzeń”

UWAGA! Nastąpiła zmiana daty rozstrzygnięcia konkursu na 14 maja 2023r.

Zachęcamy do udziału w Powiatowym konkursie pn.” Sernik Marzeń” skierowanym do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu łęczyńskiego.

Przedmiotem Konkursu jest, wykonany własnoręcznie, przy użyciu tradycyjnych przepisów z kuchni regionalnej Lubelszczyzny
dowolny sernik.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zgłoszenie się do dnia 12 maja 2023 roku za pośrednictwem wypełnionego formularza zgłoszeniowego, elektronicznie na adres e-mail w.olender@powiatleczynski.pl lub osobiście w Biurze Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95.

Finał konkursu odbędzie się 14 maja 2023 r. o godz. 16:00 w Łęcznej podczas „Pikniku z produktem lokalnym” w Powiecie Łęczyńskim.

Załączniki:

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Łęcznej

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Łęcznej

Konstytucja 3 Maja jest symbolem walki o wolność i niepodległość Polski. Jest ona wyrazem ducha narodu, gotowego do zmian i przemian. Warto pamiętać, że postanowienia Konstytucji 3 Maja były inspiracją dla innych krajów Europy i stanowiły wzór dla kolejnych pokoleń. W dzisiejszych czasach, kiedy Polska jest suwerennym państwem i demokracją, warto pamiętać o naszych korzeniach i o tych, którzy przyczynili się do walki o wolność i niepodległość. Konstytucja 3 Maja przypomina nam o wartościach, które są fundamentem naszego państwa i narodu.

Mieszkańcy powiatu łęczyńskiego bardzo licznie przybyli na obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
Jak co roku uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w Parafii Św. Marii Magdaleny w Łęcznej.
Następnie uczestnicy przemaszerowali na Plac Kościuszki gdzie wysłuchali hymnu zagranego przez Orkiestrę Górniczą,
pieśni patriotycznych odśpiewanych przez dzieci, oraz przemówień.

W dalszej kolejności złożono kwiaty i wieńce pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

Dziękujemy wszystkim za udział w uroczystościach. Szczególne podziękowania dla pocztów sztandarowych.

Wzmożony ruch kolumn wojskowych

Wzmożony ruch kolumn wojskowych

Uwaga kierowcy W najbliższym czasie należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych po drogach większości województw na terenie Polski. 2 maja br. żołnierze i sprzęt wojskowy Sił Zbrojnych RP oraz armii sojuszniczych rozpoczną przemieszczenie na ćwiczenie #Anakonda23.

Żródło: Dowództwo Operacyjne