powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XXIV Sesja Rady Powiatu

XXIV Sesja Rady Powiatu

Informuję, iż XXIV  Sesja Rady Powiatu  w Łęcznej odbędzie się 21 stycznia 2021 roku o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łęcznej Al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany  porządek  obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII-ej  Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty  z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
  c) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych,
  d) w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Ogólnodostępnego  z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie w Przedszkole Specjalne w Ludwinie,
  e) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pozakonkursowego, pt. ”Aktywni 2021 -2022” Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
  f) w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Powiat Łęczyński nieruchomości położonej w Łęcznej przy al. Jana Pawła II 89
  g) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do projektu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020, Plan operacyjny na lata 2020 – 2021.
 6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 7. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję  w internecie.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz  Biegaj

Bądź uważny – REAGUJ!

Bądź uważny – REAGUJ!

Szanowni Państwo! Mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego!

            W ostatnich dniach zawitała do nas zima i zaprezentowała swoje malownicze i łagodne oblicze. W tym sezonie nie mieliśmy jeszcze do czynienia z jej prawdziwym atakiem, ale prognozy synoptyków na najbliższe dni ostrzegają przed drastycznym spadkiem temperatur!

CZYTAJ…