powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Usługi rozwojowe BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiadają wizji rozwoju gospodarczego wpisanej w politykę regionalną oraz zainteresowaniom i potrzebom samych przedsiębiorców. Korzystając z bazy osoba zainteresowana może podnieść kompetencję, zmienić pracę lub zawód, a pasję uczynić  źródłem dochodów.

Koncepcja Bazy Usług Rozwojowych zakłada możliwość  swobodnego wyboru podmiotu, z którym przedsiębiorcy i ich pracownicy  podniosą swoje  kwalifikacje. Baza pozwala w prosty i szybki sposób znaleźć usługi rozwojowe, odpowiadające na potrzeby użytkowników. Dzięki rozbudowanej wyszukiwarce z szerokim wyborem  filtrów oraz wystandaryzowanemu formularzowi zgłaszania i prezentacji usługi, każdy użytkownik ma możliwość porównania interesujących go ofert. Zawarty w Bazie Usług Rozwojowych  system oceny usług rozwojowych, daje możliwość oceny odbytych usług, a z drugiej strony stanowi ważny element w procesie wyboru usługi lub dostawcy usług dla innych użytkowników. BUR to także możliwość zamówienia „usługi szytej na miarę”, czyli takiej, która odpowiada w sposób bezpośredni na potrzeby użytkowników.

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce w latach 2014-2020, podmioty zarejestrowane i zweryfikowane przez PARP mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. Podmiotowych Systemów Finansowania usług dla przedsiębiorców w 14 województwach.

Administratorem Bazy jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która dba  o dostosowanie portalu uslugirozwojowe.parp.gov.pl, na którym dostępna jest Baza Usług Rozwojowych, do aktualnych potrzeb użytkowników.