powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Łączy nas pamięć

Łączy nas pamięć

Historia nieodłącznie towarzyszy wszelkim sprawom ludzkim. Symboliczne oddanie hołdu świadczy o tym, że w naszej codzienności nie ginie pamięć o tych, którym zawdzięczamy rzeczy tak bezcenne jak wolność.

Pamiętamy

Zapytanie ofertowe na druk publikacji w ramach projektu „Turystyka szansą na aktywizację i rozwój gospodarczy obszarów wiejskich powiatu łęczyńskiego”, realizowanego w ramach operacji współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Nr. postępowania IRP.272.1.44.2020

Informacja – włączenie syren w dniu 17 września 2020 roku

Informacja – włączenie syren w dniu 17 września 2020 roku

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łęcznej informuje, że  w ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania – dniu 17 września  2020r.  o godz. 12.00  nadany zostanie sygnał akustyczny alarmowy ( ciągły dźwięk syreny trwający 1 minutę ).

Będzie to sygnał ćwiczebny, prosimy o zachowanie spokoju i niepodejmowanie żadnych działań wynikających z treści komunikatu.

CZYTAJ…
Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

Celem działania „Kompetencje dla sektorów” jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

CZYTAJ…
„Zarządzanie kryzysowe w MŚP” – bezpłatny kurs Akademi PARP

„Zarządzanie kryzysowe w MŚP” – bezpłatny kurs Akademi PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  zaprasza zainteresowanych przedsiębiorców do skorzystania z oferty bezpłatnych kursów on-line „Akademii PARP”. Interaktywna platforma zawiera szkolenia dla osób chcących poszerzyć wiedzę z obszaru prawa, marketingu, zarządzania, finansów oraz doskonalenia kompetencji miękkich. Od 14 września aktywny jest nowy bezpłatny kurs – „Zarządzanie kryzysowe w MŚP”.

CZYTAJ…