powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Celem działania „Kompetencje dla sektorów” jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowych Rad ds. Kompetencji przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro-, małe, średnie i duże* przedsiębiorstwa, które planują przeszkolić pracowników, spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej oraz zobowiązują się do wniesienia wkładu prywatnego w wysokości nie mniejszej niż 20 % kwoty wsparcia.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanej, finansowej, turystycznej, IT, mody i innowacyjnych tekstyliów, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Otrzymane środki przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć na usługi szkoleniowe, doradcze bądź studia podyplomowe.

* W ramach projektu istnieje możliwość objęcia wsparciem dużych przedsiębiorstw, jednak dotyczy to wyłącznie sektorów przemysłowych (związany z reindustrializacją) tj. IT (z wyłączeniem PKD J.63.1 oraz J.58.2), motoryzacyjnego (z wyłączeniem PKD G.45) oraz przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów.

Szczegółowe informacje: http://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/kompetencje-dla-sektorow.