powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz usługa nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego „Budowa przyszkolnej hali sportowej przy Zespole Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej”. Znak sprawy: IRP.272.1.473.2023

Szkolenie „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Szkolenie „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Szkolenie „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Dzisiaj, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, odbywa się szkolenie zatytułowane „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” prowadzone przez Pana Antoniego Dudka

Organizatorem tego wydarzenia jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości rolników na temat konieczności ochrony różnorodności biologicznej oraz dostarczenie praktycznych narzędzi i wskazówek dotyczących zrównoważonej produkcji rolnej.

Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. To dokument, który może znaleźć zastosowanie w procesie rozliczenia w ramach poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Młody rolnik”. Daje to uczestnikom nie tylko wiedzę, ale także konkretną korzyść w kontekście ich działań rolniczych.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

105 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W sobotę 11.11.2023r. na Placu Powstań Narodowych w Łęcznej odbyły się obchody 105. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.00 w kościele pw. św. Barbary inscenizacją słowno-muzyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej oraz występem uczennicy z Liceum Ogólnokształcącego w Podgłębokiem. Następnie odprawiona została Msza święta w intencji Ojczyzny.

Tuż po mszy nastąpiło uroczyste przejście z kościoła na Plac Powstań Narodowych.

Po zaciągnięciu warty honorowej przy krzyżu przez żołnierzy 2 Lubelskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej i odśpiewaniu Hymnu Państwowego, głos zabrali kolejno Starosta Łęczyński Krzysztof Niewiadomski , Wicestarosta Michał Pelczarski oraz Burmistrz Miasta Łęczna Leszek Włodarski. Starosta podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość. Wicestarosta w swoim przemówieniu podkreślił rangę tego wielkiego święta, będącego uhonorowaniem pamięci bohaterów poległych w walce o wolną Ojczyznę.

Podczas tegorocznych obchodów obecni byli m.in.: Poseł na Sejm Krzysztof Bojarski, przedstawiciel posła na Sejm Artura Sobonia Piotr Muskała, członkowie Zarządu Powiatu: wicestarosta Michał Pelczarski i Piotr Rybak, Przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj , Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Jadwiga Jaskułecka, Burmistrz Łęcznej Leszek Włodarski, Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Matczuk.

Po odczytaniu Apelu Pamięci i modlitwie liczne delegacje złożyły wieńce i bukiety przy krzyżu. Końcowym akcentem uroczystości był koncert pieśni patriotycznych przy akompaniamencie Orkiestry Górniczej. Bezpośrednio po uroczystości na placu wydawana była grochówka.🇵🇱

Dziękujemy serdecznie wszystkim obecnym na tegorocznych uroczystościach niepodległościowych za tak piękną lekcję patriotyzmu i historii. Szczególne podziękowania składamy obecnym dziś posłom na Sejm, członkom Zarządu Powiatu Łęczyńskiego, reprezentantom służb mundurowych: Policji i Straży Pożarnej, żołnierzom, radnym powiatu łęczyńskiego, przedstawicielom samorządowym, księżom, przedstawicielom jednostek organizacyjnych powiatu łęczyńskiego i gmin, przedstawicielom instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, zakładów pracy. Pamiętajmy o budowaniu wspólnoty narodowej i dbaniu o dziedzictwo naszych przodków. Dzięki takim uroczystościom duch narodowy nigdy nie zginie.

Zdjęcia autorstwa S. Elżbiety Łutnik