powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Szkolenie „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej”

Dzisiaj, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, odbywa się szkolenie zatytułowane „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” prowadzone przez Pana Antoniego Dudka

Organizatorem tego wydarzenia jest Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

Celem szkolenia jest podniesienie świadomości rolników na temat konieczności ochrony różnorodności biologicznej oraz dostarczenie praktycznych narzędzi i wskazówek dotyczących zrównoważonej produkcji rolnej.

Warto zaznaczyć, że każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. To dokument, który może znaleźć zastosowanie w procesie rozliczenia w ramach poddziałania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” i „Młody rolnik”. Daje to uczestnikom nie tylko wiedzę, ale także konkretną korzyść w kontekście ich działań rolniczych.

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.