powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Webinarium „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”

Webinarium „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić”

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Oszustwa z wykorzystaniem wizerunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – jak działają oszuści i jak się przed nimi chronić” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

Webinarium (spotkanie online) odbędzie się 23 listopada 2023 roku (10:00-11:15).

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83970&p_id=18

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny do dnia, w którym odbędzie się webinarium.
W przypadku zgłoszeń, które wpłyną w dniu wydarzenia, potwierdzenia uczestnictwa oraz zaproszenia na spotkanie będą przesyłane na bieżąco.

Nadsyłanie pytań – istnieje możliwość nadsyłania anonimowych pytań dotyczących tematyki webinarium, poprzez elektroniczny formularz, do 17 listopada 2023 roku. Link do strony formularza z pytaniami:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83969&p_id=18

Celem spotkania online (webinarium) jest budowanie odporności seniorów na działania przestępców podszywających się pod pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

W celu uczestnictwa w spotkaniu niezbędne jest stabilne łącze internetowe. W spotkaniu uczestniczyć można poprzez przeglądarkę internetową lub aplikację Cisco Webex.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej 22 listopada 2023 roku,
a szczegółowe informacje techniczne zostaną przesłane po potwierdzeniu uczestnictwa oraz wysłaniu wiadomości z zaproszeniem na spotkanie. 

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Szkody wyrządzone przez użytkowników e-hulajnóg

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – Newsletter prawny: Szkody wyrządzone przez użytkowników e-hulajnóg

Hulajnogi elektryczne są już w wielu polskich miastach. Na stałe zagościły one na naszych ulicach. Problem tylko w tym, że użytkownicy e-hulajnóg poruszają się nimi zazwyczaj na trasach dla pieszych i rowerzystów – ze znaczną prędkością. Zazwyczaj nie są świadomi tego, że za spowodowany przez nich wypadek czy kolizję odpowiadać będą na takich samych zasadach, jak kierujący typowymi pojazdami mechanicznymi, tj. tak samo jak kierowcy samochodów osobowych czy motocykli. Odpowiedzialność producenta takiego urządzenia jest ograniczona w zasadzie do zdarzeń powstałych w wyniku wad urządzenia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (tj. art. 436 par. 1 i art. 435 k.c.), hulajnogi elektryczne są kwalifikowane, jako mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody (tutaj elektryczności). To z kolei oznacza, że osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadzie ryzyka.

Według udostępnionych przez polską policję danych dotyczących wypadków komunikacyjnych, w 2022 roku osoby poruszające się hulajnogami z napędem elektrycznym spowodowały ponad 270 wypadków, z których 60 stanowiło najechanie na osobę poruszającą się pieszo. W puli wskazanych ponad 270 wypadków – śmierć poniosło troje użytkowników hulajnóg z napędem elektrycznym, a 424 zostało w różnym stopniu rannych.  W 2021 roku mieliśmy do czynienia z zasadniczą zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ta wiązała się z wprowadzeniem kolejnych kategorii pojazdów: hulajnogi elektrycznej, a także urządzenia transportu osobistego (w skrócie określanego jako UTO). Według cytowanych przepisów jednoznacznie wskazano, że są to pojazdy napędzane elektrycznie – co powoduje, że w sytuacji wypadku poszkodowany nie musi wykazywać winy sprawcy, ponieważ odpowiada on na tzw. zasadzie ryzyka. 

W sytuacji potrącenia pieszego czy rowerzysty wykazanie odpowiedzialności będzie zatem stosunkowo proste – no chyba, że osoby te doprowadziły swoim zachowaniem do spowodowania wypadku. Użytkownik hulajnogi elektrycznej (względnie urządzenia transportu osobistego) mógłby nie odpowiadać za spowodowanie zdarzenia drogowego, w sytuacji gdy zdarzenie to nastąpi z wyłącznej winy osoby trzeciej (np. pieszego, który nie zachował należytej ostrożności i rozmawiał przez telefon przechodząc przez przejście). W takiej sytuacji kierujący może zostać zwolniony z odpowiedzialności. Należy w tym miejscu wskazać, że każdorazowo w przypadku kolizji hulajnogi elektrycznej czy UTO z innym pojazdem mechanicznym, konieczne będzie wskazanie winnego takiego zdarzenia drogowego. W tej sytuacji odpowiada podmiot, który zawinił, a finalnie odpowiedzialność finansową ponosi najczęściej ubezpieczyciel takiej osoby.

Wyłączając sytuacje, w których odpowiedzialność ponosi producent hulajnogi elektrycznej lub innego podobnego urządzenia (UTO), w zasadzie odpowiada jej użytkownik na podobnych zasadach, na jakich odpowiada użytkownik samochodu osobowego.

Posiadanie ubezpieczenia OC nie jest wymagane prawem, ale jeśli często poruszamy się z wykorzystaniem tego środka transportu, taka polisa może być wskazana.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.

W kobietach siła – wyjazd studyjny

W kobietach siła – wyjazd studyjny

W dniach 7-8 października Powiat Łęczyński organizuje wyjazd studyjny w okolice Sandomierza dla uczestniczek operacji „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Temat wyjazdu to „Sandomierski Szlak Jabłkowy jako przykład wykorzystania walorów wsi na rzecz rozwoju lokalnego”. Mieszkanki terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego odwiedzą wybrane obiekty na szlaku i spotkają się  z przedstawicielami stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”, do którego należą m.in.  gospodarstwa sadownicze, agroturystyczne i winiarskie, artyści ludowi, obiekty gastronomiczne serwujące produkty regionalne. Stowarzyszenie zostało m.in. nagrodzone w 2016 r. w konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej prezentowany na VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” w Kielcach. Uczestniczki wyjazdu będą więc miały okazję zapoznać się z wieloma dobrymi przykładami komercyjnego wykorzystania różnorodnych walorów wsi (przyroda, kultura i tradycja, kuchnia) dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Będzie to źródło inspiracji oraz okazja do wymiany i upowszechnienia wiedzy i doświadczeń dotyczących możliwych działań dla KGW jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju społeczności lokalnej.

Słuchowisko prawne – Alimenty komu przysługują kto jest uprawniony i jak długo należy płacić alimenty

Słuchowisko prawne – Alimenty komu przysługują kto jest uprawniony i jak długo należy płacić alimenty

Dziś zapraszamy do wysłuchania słuchowiska przygotowanego przez Stowarzyszenie Sursum Corda pod tytułem „Alimenty komu przysługują kto jest uprawniony i jak długo należy płacić alimenty”.

Zadanie z zakresu edukacji prawnej na terenie powiatu łęczyńskiego realizowane przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza w ramach świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.