powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Hulajnogi elektryczne są już w wielu polskich miastach. Na stałe zagościły one na naszych ulicach. Problem tylko w tym, że użytkownicy e-hulajnóg poruszają się nimi zazwyczaj na trasach dla pieszych i rowerzystów – ze znaczną prędkością. Zazwyczaj nie są świadomi tego, że za spowodowany przez nich wypadek czy kolizję odpowiadać będą na takich samych zasadach, jak kierujący typowymi pojazdami mechanicznymi, tj. tak samo jak kierowcy samochodów osobowych czy motocykli. Odpowiedzialność producenta takiego urządzenia jest ograniczona w zasadzie do zdarzeń powstałych w wyniku wad urządzenia.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego (tj. art. 436 par. 1 i art. 435 k.c.), hulajnogi elektryczne są kwalifikowane, jako mechaniczny środek komunikacji poruszany za pomocą sił przyrody (tutaj elektryczności). To z kolei oznacza, że osoba poruszająca się hulajnogą elektryczną ponosi odpowiedzialność cywilną na zasadzie ryzyka.

Według udostępnionych przez polską policję danych dotyczących wypadków komunikacyjnych, w 2022 roku osoby poruszające się hulajnogami z napędem elektrycznym spowodowały ponad 270 wypadków, z których 60 stanowiło najechanie na osobę poruszającą się pieszo. W puli wskazanych ponad 270 wypadków – śmierć poniosło troje użytkowników hulajnóg z napędem elektrycznym, a 424 zostało w różnym stopniu rannych.  W 2021 roku mieliśmy do czynienia z zasadniczą zmianą ustawy prawo o ruchu drogowym. Nowelizacja ta wiązała się z wprowadzeniem kolejnych kategorii pojazdów: hulajnogi elektrycznej, a także urządzenia transportu osobistego (w skrócie określanego jako UTO). Według cytowanych przepisów jednoznacznie wskazano, że są to pojazdy napędzane elektrycznie – co powoduje, że w sytuacji wypadku poszkodowany nie musi wykazywać winy sprawcy, ponieważ odpowiada on na tzw. zasadzie ryzyka. 

W sytuacji potrącenia pieszego czy rowerzysty wykazanie odpowiedzialności będzie zatem stosunkowo proste – no chyba, że osoby te doprowadziły swoim zachowaniem do spowodowania wypadku. Użytkownik hulajnogi elektrycznej (względnie urządzenia transportu osobistego) mógłby nie odpowiadać za spowodowanie zdarzenia drogowego, w sytuacji gdy zdarzenie to nastąpi z wyłącznej winy osoby trzeciej (np. pieszego, który nie zachował należytej ostrożności i rozmawiał przez telefon przechodząc przez przejście). W takiej sytuacji kierujący może zostać zwolniony z odpowiedzialności. Należy w tym miejscu wskazać, że każdorazowo w przypadku kolizji hulajnogi elektrycznej czy UTO z innym pojazdem mechanicznym, konieczne będzie wskazanie winnego takiego zdarzenia drogowego. W tej sytuacji odpowiada podmiot, który zawinił, a finalnie odpowiedzialność finansową ponosi najczęściej ubezpieczyciel takiej osoby.

Wyłączając sytuacje, w których odpowiedzialność ponosi producent hulajnogi elektrycznej lub innego podobnego urządzenia (UTO), w zasadzie odpowiada jej użytkownik na podobnych zasadach, na jakich odpowiada użytkownik samochodu osobowego.

Posiadanie ubezpieczenia OC nie jest wymagane prawem, ale jeśli często poruszamy się z wykorzystaniem tego środka transportu, taka polisa może być wskazana.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowych porad w punktach na terenie całej Polski!

Z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego skorzystać może:
– każda osoba fizyczna, która potwierdzi stosownym, pisemnym oświadczeniem, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (do pobrania i podpisania w punkcie),
– osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku, co należy potwierdzić dodatkowym oświadczeniem.

Każda osoba, która chce skorzystać z porady, powinna wcześniej umówić się na wybrany dzień i godzinę wizyty w konkretnym punkcie. Rejestracji można dokonać:
– telefonicznie pod numerem: (81) 531 52 81
e-mailowo: pomocprawna@powiatleczynski.pl
– on-line: za pośrednictwem strony www.zapisy-np.ms.gov.pl 

Podczas rejestracji nie trzeba podawać żadnych swoich danych osobowych, ani informować o sprawie, w której potrzebujemy pomocy lub konsultacji.