powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

W dniach 7-8 października Powiat Łęczyński organizuje wyjazd studyjny w okolice Sandomierza dla uczestniczek operacji „W kobietach siła – aktywne KGW szansą na wykorzystanie potencjału kobiet z powiatu łęczyńskiego dla rozwoju lokalnej społeczności” realizowanej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023. Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Temat wyjazdu to „Sandomierski Szlak Jabłkowy jako przykład wykorzystania walorów wsi na rzecz rozwoju lokalnego”. Mieszkanki terenów wiejskich powiatu łęczyńskiego odwiedzą wybrane obiekty na szlaku i spotkają się  z przedstawicielami stowarzyszenia „Sandomierski Szlak Jabłkowy”, do którego należą m.in.  gospodarstwa sadownicze, agroturystyczne i winiarskie, artyści ludowi, obiekty gastronomiczne serwujące produkty regionalne. Stowarzyszenie zostało m.in. nagrodzone w 2016 r. w konkursie na najciekawszy pakiet turystyki wiejskiej prezentowany na VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki „AGROTRAVEL” w Kielcach. Uczestniczki wyjazdu będą więc miały okazję zapoznać się z wieloma dobrymi przykładami komercyjnego wykorzystania różnorodnych walorów wsi (przyroda, kultura i tradycja, kuchnia) dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Będzie to źródło inspiracji oraz okazja do wymiany i upowszechnienia wiedzy i doświadczeń dotyczących możliwych działań dla KGW jako szansy na wykorzystanie potencjału kobiet dla rozwoju społeczności lokalnej.