powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
NA UPAŁY NIE MA RADY?    SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE

NA UPAŁY NIE MA RADY? SĄ!!! OTO NAJWAŻNIEJSZE

1. PIJ DUŻO WODY – podstawą dobrego samopoczucia podczas upałów jest odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie 2-3 litrów płynów – z czego głównie powinna to być woda wysoko zmineralizowana, dodatkowo np. słaba herbata oraz soki owocowo-warzywne. Zdecydowanie należy unikać natomiast napojów z kofeiną (np. kawa, cola) oraz alkoholu,

2. UNIKAJ EKSPOZYCJI SŁONECZNEJ – słońce najsilniej operuje w środku dnia, dlatego w godzinach 11:00 – 15:00 lepiej pozostań w pomieszczeniu. Jeśli musisz wyjść z domu, ochroń ciało – zastosuj kremy z filtrem UV, ubierz jasne lekkie, przewiewne ubranie, kapelusz lub czapkę na głowę i staraj się przebywać w cieniu. Ogranicz intensywną aktywność fizyczną, przyczyniającą się do przegrzania organizmu

3. OCHŁADZAJ SWOJE MIESZKANIE – podczas gorących dni zasłaniaj okna, szczególnie te od słonecznej strony. Otwieraj je i odsuwaj żaluzje dopiero wieczorem, gdy temperatura spadnie.

4. ZATROSZCZ SIĘ O STARSZYCH I DZIECI – ich organizmy najgorzej reagują na upały. Dzieci i osoby starsze nie czują dobrze pragnienia i są narażone na nadmierną utratę wody. Powinny być otoczone szczególną opieką. Każdy starszy człowiek może mieć schorzenia sercowo-naczyniowe.

5. PAMIĘTAJ O ZWIERZĘTACH – pamiętaj, aby Twoje zwierzaki miały zawsze zapewniony swobodny dostęp do chłodnej wody i przebywały w możliwie chłodnych pomieszczeniach.

6. SAMOCHÓD NA SŁOŃCU TO ŚMIERTELNA PUŁAPKA – Pod żadnym pozorem nie zostawiaj dziecka , osoby starszej , zwierzęcia zamkniętego w samochodzie – temperatura rośnie w nim błyskawicznie, która okazać się może dla zabójcza.

7. PORADŹ SIĘ LEKARZA– jeśli cierpisz na jakieś choroby – poradź się lekarza, który powie Ci, aby uniknąć odwodnienia i zaostrzenia Twoich schorzeń. Nadmierne ciepło nasila problemy układu krążenia. Masz obrzęki nóg lub szybciej się męczysz zgłoś się do lekarza.

8. WZYWAJ POMOC – TELEFON ALARMOWY 112 – zadzwoń, gdy dzieje się coś niepokojącego z Tobą lub w innymi osobami Twoim otoczeniu

UTRZYMAJ LEKKĄ DIETĘ – w gorące dni najlepiej jeść potrawy składające się z warzyw i owoców. Doskonale zatem sprawdzą się np. lekkostrawne sałatki, które nie tylko orzeźwią, ale również nie obciążą dodatkowo organizmu, zajętego radzeniem sobie z upałem. Unikaj dań ciężkich, smażonych, tłustych i mięsnych.

UWAŻAJ NA RÓŻNICE TEMPERATUR – w upalne dni przejście z gorącego podwórka do zimnego pomieszczenia może się wydawać zbawienne. Jednak w ostatecznym rozrachunku duże różnice temperatur nie są korzystne dla organizmu. Dlatego nie polecam picia lodowatych napoi (powinny mieć temperaturę pokojową), gwałtownego zanurzania się w zimnej wodzie (ze względu na niebezpieczeństwo szoku termicznego – do basenu, czy jeziora wchodź stopniowo, powoli), czy „rozkręcania” klimatyzacji (może skutkować przeziębieniami, infekcjami dróg oddechowych, bólami mięśni czy nerwobólami).

Raport o stanie powiatu za 2018r.

Raport o stanie powiatu za 2018r.

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Łęczyńskiego,

w imieniu Zarządu Powiatu w Łęcznej przedstawiamy Państwu dokument  pn. „Raport o stanie powiatu  łęczyńskiego za 2018 rok”.

Raport został przygotowany przez Zarząd Powiatu w Łęcznej przy współpracy pracowników Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz pracowników jednostek organizacyjnych powiatu.

Został opracowany na podstawie art.30a  ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r., poz.511) i zawiera podstawowe informacje charakteryzujące dziedziny funkcjonowania powiatu łęczyńskiego w 2018 roku.

Powyższa ustawa daje możliwość udziału mieszkańca powiatu w debacie nad raportem.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem, składa do przewodniczącego rady powiatu pisemne zgłoszenie (załącznik – wzór zgłoszenia) poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja na której będzie  debata nad raportem odbędzie się 24 czerwca 2019 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej.
Zapraszamy do zapoznania się z raportem.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup dostawę i instalację wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Rolniczych według podziału na 4 zadania. Nr. Sprawy IRP.272.4.9.2019

Ogłoszenie nr 540117345-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Łęczna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557219-N-2019 
Data: 06/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łęczyński, Krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A, 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464. 
Adres strony internetowej (url): www.powiatleczynski.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III Opis przedmiotu zamówienia 
Punkt: 3 część 4-urządzenie wielofunkcyjne-szt. 2 
W ogłoszeniu jest: Część 4 Urządzenie wielofunkcyjne- szt.2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, o druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, skanowanie w rozdzielczości 600×600 dpi w kolorze, format arkusza A4 i/lub A3 
W ogłoszeniu powinno być: urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, o druk min. 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB 1.1, USB 2.0, skanowanie w rozdzielczości min. 300×600 dpi w kolorze, format arkusza A4 i A3 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Punkt: 1 i 2 
W ogłoszeniu jest: 1) Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 18.06.2019r. do godz. 10:00 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 12 parter budynku. 
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, pierwsze piętro pokój nr 111 do dnia 19.06.2019 do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, Łęczna, ul. Jana Pawła II 95 A, sala 12 parter budynku 

Pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja treści SIWZ Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup dostawę i instalację wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Rolniczych według podziału na 4 zadania. Nr. Sprawy IRP.272.4.9.2019

IRP.272.4.9.2019                                                                                 Łęczna, dnia 11.06.2019r.

Wykonawcy  (wszyscy)

INFORMACJA DO ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

CZYTAJ…

Modyfikacja treści SIWZ Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup dostawę i instalację wyposażenia komputerowego z oprogramowaniem, zestawem multimedialnym i urządzeniem wielofunkcyjnym do pracowni kształcenia zawodowego Zespołu Szkół Rolniczych według podziału na 4 zadania. Nr. Sprawy IRP.272.4.9.2019

IRP.272.4.9.2019                                                                                 Łęczna, dnia 11.06.2019r.

Wykonawcy  (wszyscy)

INFORMACJA DO ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

CZYTAJ…
15-lecie „Słowiańskiego Grodu” w Wólce Bieleckiej

15-lecie „Słowiańskiego Grodu” w Wólce Bieleckiej

Założony przez Jarosława Wolińskiego „Słowiański Gród” w Wólce Bieleckiej to jedna z największych atrakcji turystycznych naszego regionu. 8 czerwca w grodzie świętowano 15-lecie jego istnienia. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz Powiatu Łęczyńskiego.

CZYTAJ…