powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Ogłoszenie nr 540117345-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Łęczna:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 557219-N-2019 
Data: 06/06/2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Łęczyński, Krajowy numer identyfikacyjny 43101942500000, ul. Al. Jana Pawła II  95A, 21-010  Łęczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48815315200, e-mail zamowienia@powiatleczynski.pl, a.jozwiak@powiatleczynski.pl, faks +48817526464. 
Adres strony internetowej (url): www.powiatleczynski.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III Opis przedmiotu zamówienia 
Punkt: 3 część 4-urządzenie wielofunkcyjne-szt. 2 
W ogłoszeniu jest: Część 4 Urządzenie wielofunkcyjne- szt.2 Urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, o druk 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB, skanowanie w rozdzielczości 600×600 dpi w kolorze, format arkusza A4 i/lub A3 
W ogłoszeniu powinno być: urządzenie wielofunkcyjne laserowe monochromatyczne, funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, o druk min. 20 str./min, rozdzielczość druku min. 1200/600 dpi, pamięć min. 16 MB, złącze USB 1.1, USB 2.0, skanowanie w rozdzielczości min. 300×600 dpi w kolorze, format arkusza A4 i A3 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
Punkt: 1 i 2 
W ogłoszeniu jest: 1) Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna I piętro pokój nr 111, do dnia 18.06.2019r. do godz. 10:00 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2019r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, Al. Jana Pawła II 95A, 21-010 Łęczna, pok. Nr 12 parter budynku. 
W ogłoszeniu powinno być: Ofertę należy złożyć w kancelarii podawczej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, ul. Al. Jana Pawła II 95A, pierwsze piętro pokój nr 111 do dnia 19.06.2019 do godz. 10:00 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.06.2019 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, Łęczna, ul. Jana Pawła II 95 A, sala 12 parter budynku