powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż LIX Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Łęczyńskiego za 2023 rok.
 6. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok,
  c) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Łęczyńskiego na lata 2024 – 2027,
  d) w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na lata 2023-2030,
  e) w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej,
  f) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łęczyńskim na lata 2023-2025”.
 7. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski