powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1809L Łęczna ul. Polna”, które jest realizowane w ramach inwestycji finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Znak sprawy: IRP.272.1.316.2022

INFORMACJA DLA PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY OSÓB

INFORMACJA DLA PRZEWOŹNIKÓW WYKONUJĄCYCH TRANSPORT DROGOWY OSÓB

W związku z brakiem linii przewozów regularnych na trasie łączącej gminę Spiczyn   
z siedzibą powiatu: Łęczną oraz ze zgłaszaną potrzebą przewozową w zakresie regularnych przewozów osób przez mieszkańców powiatu łęczyńskiego istnieje konieczność utworzenia połączenia komunikacyjnego na tej trasie obejmującej poniższe połączenia:

  • Łęczna – Nowogród – Spiczyn,
  • Łęczna – Witaniów- Karolin – Ziółków – Kijany/Spiczyn.

Ponadto istnieje potrzeba rozszerzenia podanych tras o inne miejscowości leżące na terenie gminy Spiczyn: Jawidz, Charlęż, Zawieprzyce, Wólka Nowa, Januszówka, Stoczek, Stary Radzic, Stawek.

Propozycje przewozowe należy składać w Starostwie Powiatowym w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95A (tel. 81/ 5315244, 5315245).