powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż XLVII Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 23 maja 2023 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 5. Ocena Stanu Sanitarnego Powiatu Łęczyńskiego za 2022 rok.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla Powiatu Łęczyńskiego.
 7. Sprawozdanie z realizacji w 2022 r. „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim na
  lata 2018 – 2022”.
 8. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok,
  c) w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic administracyjnych Powiatu Łęczyńskiego poprzez przyłączenie działek nr: 2084/2/, 2084/1, 2089, 2091/4, 2091/3, 2091/5, 2090, 2091/6 położonych w miejscowości Jawidz gmina Spiczyn do gminy Niemce w powiecie lubelskim,
  d) w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Łęczyńskiego oraz uchwalenia statutu,
  e) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach konkursu nr 7/2023 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata 2022–2023,
  f) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji technicznej na „Budowę ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze wojewódzkiej 813 do Witaniowa”,
  g) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do Konkursu „Sportowo Kulturalnie Lokalnie” edycja 2023,
  h) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do programu pn. Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej,
  i) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do Programu Olimpia – Program budowy przyszkolnych hal sportowych na 100-lecie pierwszych występów reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich,
  j) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzeń, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz wysokość nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Łęczyński.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym zaleca się udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj

Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski