powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie „Stół przystrojony tradycją- Wielkanoc”.

Przedmiotem konkursu jest stroik wielkanocny o dowolnej wielkości i kształcie z zastosowaniem dowolnych technik. Do wykonania dekoracji można użyć materiałów naturalnych, jak i wykonanych samodzielnie.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców powiatu łęczyńskiego powyżej 18 roku życia, młodzieży powyżej 15 roku życia będących mieszkańcami powiatu łęczyńskiego lub uczących się w placówkach oświatowych mających swoją siedzibę na terenie powiatu łęczyńskiego( dla młodzieży powyżej 15 roku życia, wymagana jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie- załącznik nr 2).

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej – załącznik numer 1.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z przygotowanym stroikiem (stroik musi być opatrzony metryczką z nazwą konkursu oraz imieniem i nazwiskiem jego wykonawcy) do Lokalnego Centrum Informacji Turystycznej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B, 21-010 Łęczna, do dnia 4 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00.

Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
Każdy Uczestnik konkursu może zgłosić tylko jeden stroik!

Załączniki :