powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
XLI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XLI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż XLI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 27 września 2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

CZYTAJ…
XLI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2023”

Zarząd Powiatu w Łęcznej informuje organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego o możliwości zgłaszania uwag dot. projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Łęczyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 „.

CZYTAJ…