powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż XLI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 27 września 2022 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez Radną.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Powiatu.
 6. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
 7. Informacja Zarządu Powiatu o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2022 roku wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej.
 8. Podjęcie uchwały:
  a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
  b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Powiatu w Łęcznej,
  d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do zadania pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” oraz zawarcia porozumienia między Powiatem Łęczyńskim a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w sprawie udziału w ww. zadaniu,
  e) w sprawie zmiany statutu Klubu „Senior+” w Łęcznej,
  f) w sprawie zmiany nazwy jednostki budżetowej pod nazwą Dzienny Dom „Senior+” w Jaszczowie oraz nadania tej jednostce nowego statutu.
 9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 10. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady
Arkadiusz Biegaj


Link do transmisji: https://transmisjaobrad.info/channels/151/powiat-leczynski