powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach

Ostrzeżenie meteorologiczne o przymrozkach

od godz. 14:17 dnia 26.04.2021 do godz. 08:00 dnia 28.04.2021, miejscami prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -4°C, przy gruncie lokalnie do około -6°C; w nocy z wtorku na środę spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie lokalnie do około -4°C. Temperatura maksymalna w dzień od 7°C do 10°C.

CZYTAJ…
XXVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XXVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż XXVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

            Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
b) w sprawie wysokości diet przysługujących radnym,
c) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Łęczyńskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego,
e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do pilotażowego projektu wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierający Edukację Włączającą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
f) w sprawie przekształcenia Przedszkola Ogólnodostępnego z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie w Przedszkole Specjalnie w Ludwinie,
g) w sprawie przyjęcia do Realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2023.

6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj