powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst

Informuję, iż XXVI Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 29 kwietnia 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B.

            Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum.
  2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXV Sesji Rady Powiatu.
  4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
b) w sprawie wysokości diet przysługujących radnym,
c) w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej,
d) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Łęczyńskiego do współpracy w ramach Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego i zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Łęczyńskim i pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego,
e) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego do pilotażowego projektu wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierający Edukację Włączającą w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020,
f) w sprawie przekształcenia Przedszkola Ogólnodostępnego z Oddziałami Specjalnymi w Ludwinie w Przedszkole Specjalnie w Ludwinie,
g) w sprawie przyjęcia do Realizacji Programu Oddziaływań Korekcyjno-Edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2023.

6. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
7. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo
w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady Powiatu Arkadiusz Biegaj