powiat łęczyński
facebook youtube bip epuap mapa strony kontrast strony powieksz tekst
Aplikacja STOP COVID. Pokonajmy razem koronawirusa!

Aplikacja STOP COVID. Pokonajmy razem koronawirusa!

STOP COVID to aplikacja, która skutecznie pomaga w ograniczaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Korzysta z API opracowanego przez Apple i Google. Działa w oparciu o technologię Bluetooth, co ważne – nie korzysta z żadnych danych użytkowników. Prywatność jest najważniejsza.

CZYTAJ…
XXV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

XXV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej

Informuję, iż XXV Sesja Rady Powiatu w Łęcznej odbędzie się 11 marca 2021 roku o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęcznej, al. Jana Pawła II 95B

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad – stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu XXIV-ej Sesji Rady Powiatu
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami
5. Sprawozdanie Starosty z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
6. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej za 2020 rok
7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej
8. Podjęcie uchwał:

a) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
b) w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi
d) w sprawie wysokości diet przysługujących radnym
e) w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2023″
f) w sprawie uchwalenia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023″
g) w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2021 roku na Powiat Łęczyński
h) w sprawie przystąpienia Powiatu Łęczyńskiego w 2021 roku do otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
i) zmieniająca w sprawie utworzenia Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Jaszczowie oraz Statutu

9. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
10. Zamknięcie obrad.

Szanowni Państwo

w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców powiatu, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym proszę o udział w sesji poprzez transmisję w internecie.

Przewodniczący Rady

Arkadiusz Biegaj

Link